Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 105 seconden

Op 30 december is de Energielijst 2014 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze lijst wordt elk jaar door Agentschap NL geactualiseerd. De EIA is een fiscale regeling en biedt bedrijven de mogelijkheid voor fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2014 is het EIA budget 111 miljoen euro.

De EIA is een fiscale stimuleringsregeling gericht op energiebesparing van de ministeries van Economische Zaken en Financiën. De Belastingdienst en Agentschap NL voeren de regeling uit.

In het SER-energieakkoord is afgesproken dat bedrijven geen gebruik mogen maken van zowel de EIA als de SDE+. Dit om stapeling van financiële- en fiscale steun voor duurzame energie te voorkomen.
Voor installaties waaraan vóór 2014 wel SDE(+) subsidie is toegekend en die nog geen EIA hebben aangevraagd, geldt een overgangsregime. In dit overgangsregime is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen.

Elk jaar actualiseert Agentschap NL de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2014 zijn acht nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd, deze staan in de Energielijst 2014 beschreven.
Zo komt vanaf 1 januari 2014 vleugelvoortstuwing voor binnenvaartschepen in aanmerking voor fiscaal voordeel. Deze bewezen en energiebesparende techniek zorgt voor een efficiëntere voortstuwing van een schip ten opzichte van het schip dat met een schroef wordt voortgestuwd. Ook voor technieken die niet specifiek op de lijst staan maar voldoende energie besparen kunnen bedrijven EIA aanvragen.

Uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de EIA blijkt dat er veel kleine meldingen worden gedaan met een gering fiscaal voordeel. Om de administratieve lasten te verlagen wordt het drempelbedrag met ingang van 2014 verhoogd naar 2.500 euro.
Als een investering voor de EIA in aanmerking komt, mogen bedrijven 41,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25 procent krijgt een ondernemer circa 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

De EIA Energielijst 2014 is op 30 december 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst is ook online te vinden op www.agentschapnl.nl/eia