Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 133 seconden

De regeringspartijen CDA en D’66 willen dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een plan maakt om de gasketel ‘uit te faseren’, lazen we deze week in alle media. De 400.000 cv-ketels die ieder jaar plaatsmaken voor nieuwe moeten voortaan moderne, zuinige ketels zijn. Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) ziet een goed alternatief in bijvoorbeeld hybride cv-ketels, die vooral op elektriciteit draaien. Gevraagd naar zijn reactie hierop, laat Henk Sijbring weten dat het een goede zaak is dat de politieke partijen het onderwerp op de agenda zetten. Maar de voorzitter van de belangenorganisatie voor Nederlandse fabrikanten van cv-ketels en andere warmte- en warmwatervoorzieningen (VFK) plaatst ook kanttekeningen.

“Hybride systemen werken weliswaar voornamelijk op elektriciteit, maar dan zullen we die elektriciteit wel duurzaam moeten opwekken en dat doen we nog nauwelijks. Voor nieuwbouw is het een prima idee om daar gelijk een hybride systeem neer te zetten. In de bestaande bouw kunnen gerust nog even voort met onze cv-ketels. Ga eerst eens investeren in woningisolatie en maak dan pas dan de overstap naar hybride systemen als dit bouwkundig en financieel haalbaar is. Gelijktijdig moeten er veel meer duurzame energie-opwekkers komen. Met groene stroom en nieuw gas kun je woningen volledig CO2 maken. Het zou een mooie doelstelling zijn om de energietransitie op die wijze rondom 2040 te voltooien.”

“Kijk goed naar de mogelijkheden”
Ook Jan Blom, marketing manager van Nefit/Bosch, laat desgevraagd weten vooral een voorstander te zijn van een realistische aanpak. “Nefit/Bosch onderschrijft het belang om zo snel mogelijk afscheid te nemen van fossiel gas, maar we moeten wel goed kijken naar de mogelijkheden. In principe pleiten we voor een driesporenbeleid: 1. Schakel waar mogelijk over op all-electric; 2. Als dat niet kan, zet dan in op een hybride oplossing, en 3.In bepaalde situaties is ook een hybride oplossing onmogelijk, met name in de bestaande bouw.” In dat laatste geval adviseert Blom dan om binnen het repertoire van bestaande oplossingen te zoeken naar de meest energie-efficiënte variant (vervang bijvoorbeeld een VR-ketel door een HR-variant).

Stap voor stap verduurzamen
Over welke belemmeringen heeft Blom het dan bij punt 2 en 3? “Denk aan technische randvoorwaarden waar niet aan voldaan kan worden: optimale isolatie, mogelijkheden om over te schakelen op LT-verwarming, teveel ruimtebeslag. Maar ook aan de financiële randvoorwaarden: is het wel betaalbaar?” Blom snapt dat de politiek soms boude uitspraken doet om de boel in beweging te krijgen. Hij is er ook erg over te spreken dat de energietransitie steeds meer op de (politieke) agenda wordt gezet. “Maar in de praktijk zullen we slechts stap voor stap kunnen verduurzamen. Ik schat in dat er 10 tot 15 jaar nodig is om de energietransitie te doorlopen.”