Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 124 seconden

Nefit komt met een nieuwe opstellingsvariant van de EnviLine lucht/water warmtepompen, de EnviLine Hybride Basis. Door een configuratie van bestaande componenten is een gasbesparing mogelijk van 83% op ruimteverwarming. Door de relatief lage investering is de nieuwe basisopstelling bij uitstek geschikt voor het vervangen van cv-ketels door hybride systemen en het verduurzamen van bestaande cv-installaties, aldus de fabrikant.

De nieuwe EnviLine Hybride Basis is verkrijgbaar vanaf 2.900 euro inclusief BTW. De basisvariant heeft geen buffervat, open verdeler of extra pompgroep. De voordelen van deze configuratie zijn dus: minder toebehoren, kortere montagetijd, lagere kosten. De opstelling is geschikt voor verschillende soorten afgiftesystemen, inclusief standaard radiatoren. Kostbare aanpassingen zijn dus niet nodig, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.

Beste uit de test
De EnviLine Hybride Basis variant is eerder dit jaar uitgebreid getest in de praktijk. In het kader van een proef van woningcorporatie Woonbedrijf werden in Eindhoven tien huurwoningen uit 1990 voorzien van een hybride systeem, bestaande uit een Nefit ProLine NxT HR-toestel en de nieuwe opstellingsvariant van EnviLine. Doelstelling: een gasbesparing realiseren van minimaal 50% ten opzichte van voorgaande jaren, van energielabel C naar A+ en een terugverdientijd van minder dan 18 jaar bij gelijke woonlasten. Woonbedrijf stelde onder andere als voorwaarden dat er geen bouwkundige aanpassingen nodig waren en dat er geen concessies werden gedaan aan het wooncomfort.

83% Besparing
In het kader van de proef werden afgelopen stookseizoen in totaal veertig woningen voorzien van hybride verwarmingsinstallaties. Naast de Nefit EnviLine Hybride Basis werden woningen uitgerust met systemen van drie andere fabrikanten. Een gespecialiseerd extern bedrijf monitorde gedurende de looptijd van de proef de prestaties en effecten. De Nefit EnviLine Hybride Basis realiseerde de hoogst gemeten besparing en kwam over de hele linie als winnaar uit de bus. Gemiddeld verbruikten de huishoudens met de 10 Nefit systemen 83% minder aardgas voor ruimteverwarming dan in voorgaande stookseizoenen. En dat terwijl het in februari wekenlang vroor, met temperaturen tot -10.

Lage investering
Het rendement van de EnviLine Hybride Basis variant is situatie-afhankelijk. Met vermogens van 3 tot 16 kW is de EnviLine Hybride Basis breed toepasbaar, bijvoorbeeld als uitbreiding op bestaande HR-ketels. Met aftrek van de ISDE-subsidie hoeft de investering niet hoog te zijn: vanaf 2.900 euro inclusief montage en BTW. Een complete hybride installatie, met warmtepomp en nieuwe HR-ketel, is mogelijk vanaf ongeveer 4.600 euro.

Naast de basisvariant, biedt de Nefit EnviLine-range oplossingen op maat voor verschillende situaties, zoals hybride, als all-electric. Bovendien kan de installatie ook achteraf worden uitgebreid met zonne-energie: Nefit heeft zowel thermische zonnesystemen, als PV-systemen in haar programma.