Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 79 seconden

Driekwart van alle huizenbezitters in ons land wil zelf energie opwekken met zonnepanelen, blijkt uit een in opdracht van de Volksbank uitgevoerd onderzoek. Dergelijke maatregelen worden in eerste instantie genomen om energiekosten te besparen en het wooncomfort te verbeteren. Maar een sterk groeiende groep (52%) doet dit ook voor het milieu. Opmerkelijk is wel dat het ‘aloude’ plaatsen van isolerend glas ofeen hr-ketel nog vaak als  maatregel wordt genoemd om de woning te verduurzamen.

De resultaten van het onder ruim 1.100 respondenten uitgevoerde onderzoek geven inzicht in hoeverre huizenbezitters open staan voor het verduurzamen van hun woning. Zo zeggen de Nederlandse huizenbezitters dat ze bewust omgaan met hun energiegebruik. Men is actief bezig met energiebesparende maatregelen. De thermostaat wordt lager gezet als er niemand thuis is en apparaten worden uitgezet als deze niet worden gebruikt. Zeven op de tien huizenbezitters heeft al energiebesparende aanpassingen aan hun woning gedaan en een stijgend aantal is dit van plan.

Vrijwel alle huizenbezitters staan positief tegenover woningisolatie en driekwart van hen staat ook positief tegenover zonnepanelen. Wel denkt men dat deze maatregelen vrij kostbaar zijn. En juist een gebrek aan geld vormt de grootste belemmering voor aanpassingen aan de woning. Maurice Oostendorp, CEO van de Volksbank: “Drie van de vier woningen zijn niet goed geïsoleerd en er is nog ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen. Als we dit benutten, dan kunnen we 40% van onze elektriciteit uit de zon halen. Kansen genoeg dus om verder te verduurzamen. Wij zien het als onze rol om klanten hun positieve houding ten aanzien van verduurzaming ook echt om te laten zetten in daden.”