Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 101 seconden

Amersfoort, Amsterdam, Groningen, Tilburg en Utrecht presenteerden hun aanpak om seriewoningen op grote schaal te verbouwen met het geld van de energierekening, zodat ze er weer uitzien als nieuw. Zo willen de steden woonkwaliteit verbeteren en bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. De woonlasten voor bewoners blijven gelijk: hun energierekening gaat naar comfortverbetering van hun huis.

 

De steden bereiden de eerste opgaven op dit moment voor. Amersfoort start met een project van 15 eengezinswoningen. Amsterdam heeft meteen 421 woningen van verschillende corporaties op het oog. In Utrecht zal eerst een test met vier portieketagewoningen plaatsvinden, om bij succes op te schalen naar 200. In Tilburg is het eerste prototype inmiddels gerealiseerd door corporatie Tiwos; vervolgprojecten door verschillende woningcorporaties met een omvang van 400 zijn in voorbereiding. Groningen plande een eerste project van 50 woningen.

 

In de steden zijn gemeente, stedelijke woningcorporaties, bedrijven en NGO’s actief in een samenspel met de intentie 1.000 woningen te vernieuwbouwen.

Het gaat met name om seriewoningen (rijtjeshuizen, portiekflats en galerijflats) uit de jaren ’50, ’60 en ’70 die nu massaal aan een grondige opknapbeurt toe zijn, waarvoor corporaties onvoldoende middelen hebben. Het betreft veelal huishoudens met een relatief laag inkomen en een relatief hoge energierekening. Met slimme renovatieconcepten van bouwpartijen is het mogelijk om deze huizen zo te vernieuwen dat ze evenveel energie leveren als ze gemiddeld nodig hebben. Het geld dat eerst werd uitgegeven aan de energierekening, komt nu ten goede aan het huis. Kortom, bewoners houden dezelfde woonlasten (huur+energie), de huizen worden comfortabel als een nieuwbouwhuis en ze gebruiken vrijwel geen fossiele brandstof meer.

 

Deze lokale initiatieven worden aangejaagd door innovatieprogramma Energiesprong dat Platform31 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Energiesprong heeft diverse initiatieven opgestart om vraag en aanbod voor energieambitieuze verbouwings- en bouwconcepten in zorg, kantoren en woningbouw bij elkaar te brengen. Het programma was ook initiatiefnemer van Stroomversnelling dat vorig jaar op landelijk niveau startte met vernieuwbouw van 11.000 woningen voor het geld van de energierekening.

(Foto) Vernieuwde testwoning Tilburg

Voor meer informatie: www.energiesprong.nl