Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht is het ‘Huis van de energietransitie’ geopend. Diederik Samsom, voorzitter van de Programmaraad van de Energiestrategie Drechtsteden, en Marloes de Vries, college van bestuur van het ROC Da Vinci College, bevestigden het symbolische huisnummer 2050 aan de gevel van de woning. Het huis is een nieuwe hybride leeromgeving die vanuit het publiek-private samenwerkingsproject CIV Energie werd ontwikkeld. In het ‘Huis van de energietransitie’ verzorgt het Da Vinci College onderwijs- en trainingsprogramma’s voor bedrijven en studenten.  

Opleiden voor de toekomst
Studenten van het Da Vinci College hebben samen met docenten en bedrijven het Huis van de energietransitie ontworpen, gebouwd en gemaakt tot het middelpunt van de energietransitie in de Duurzaamheidsfabriek. Alle duurzame installaties die in de fabriek aanwezig zijn, komen samen in het Huis en kunnen er worden uitgelezen. “Echte duurzaamheid bereiken we alleen door samen te werken”, stelde Diederik Samsom. Het Da Vinci college bewandelt het pad van samenwerking met overheid en bedrijfsleven al langere tijd. Voor het inrichten van de nieuwe opleidingsfaciliteit trekt het Da Vinci College samen met partners uit het bedrijfsleven op. Gesponsorde moderne trainingsmodellen zorgen ervoor dat studenten en professionals hier op realistische wijze kunnen leren over energietransitie en verduurzaming van gebouwen en installaties. “De technische ontwikkelingen gaan spectaculair hard. We hebben vakkrachten nodig. In dit huis kunnen nieuwe generaties installateurs, elektrotechnici en werktuigbouwkundigen opgeleid worden voor de toekomst.” aldus Samsom.

Energiestrategie Drechtsteden
Bedrijven, gemeentes, bewoners en organisaties in de regio Drechtsteden, waaronder de Duurzaamheidsfabriek, hebben samen de ‘Energiestrategie Drechtsteden’ opgesteld. Dit is een ambitieus plan van aanpak om te komen tot een energieneutrale regio vóór 2050. De regio wil op deze manier haar bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 dat Nederland heeft ondertekend. Centraal staan de transities ‘van gas los naar warmteproductie’ en ‘all electric’. Diederik Samsom is sinds december 2017 voorzitter van de Programmaraad van de Energiestrategie Drechtsteden.

Op de foto v.l.n.r. Marloes de Vries, Peter Vrancken, Rein Meester, Marsha Wagner, Ron Tuin, Wethouder Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht), Wethouder Rik van der Linden (Dordrecht), Diederik Samsom, Jan Lokker.