Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 163 seconden

De NVKL-koeltrofee wordt sinds 1989 eens per twee jaar uitgereikt als blijk van waardering van de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) voor een gerealiseerde innovatie op het gebied van de koude en/of klimaatbeheersing. Op 6 februari 2014 is de winnaar van de Koeltrofee 2014 bekend gemaakt tijdens de VSK-beurs. De jury heeft besloten dat de NVKL Koeltrofee wordt uitgereikt aan IBK Koudetechniek uit Houten met hun innovatie op het gebied van het gebruik van restwarmte.

 

De innovatie van IBK Koudetechniek is gerealiseerd in de papierindustrie. Bij veel industriële processen komt warmte vrij die een te lage temperatuur heeft om nuttig ingezet te worden, de zogenaamde restwarmte. Door een innovatieve toepassing van een warmtepompsysteem wordt er verzadigde stoom van 115 C opgewekt uit een restwarmtestroom van 64 C die vrijkomt bij het drogen van papier. De restwarmte is nu op een economisch rendabele wijze weer in het industriële proces te gebruiken.

 

Het gaat om een warmtepompunit, met een vermogen van 209 kW en COP van 4,27 werkend met een natuurlijk koudemiddel. De unit is opgeleverd als dakcentrale. Het project betreft een samenwerkingsverband van vier partijen die elk een eigen specifieke kennis hebben toegevoegd: ECN, Smurfit Kappa, ISPT, Bronswerk en IBK Koudetechniek. Het definitieve concept is door IBK gebouwd en inbedrijf gesteld.

 

De jury, bestaande uit ir. M. Dieleman (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), dr. ir. C. Infante Ferreira (TU Delft), ir. O. Kleefkens (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), ir. A.M.G. Pennartz (KWA Bedrijfsadviseurs) en ir. E.B. Wissink (TNO Bouw en Ondergrond) merkt bij de beoordeling van de inzending het volgende op:

IBK Koudetechniek heeft, in samenwerking met ISPT, ECN en Bronswerk Heat Transfer BV, het technische ontwerp en de installatie gerealiseerd van een hoogtemperatuur dampcompressie warmtepomp. Deze wordt ingezet bij Smurfit Kappa te Roermond (papierindustrie) voor de productie van laagtemperatuurstoom (115ºC). De warmtepomp gebruikt een restwarmtestroom van 64 ºC als warmtebron. Op de markt worden butaan warmtepompen aangeboden met een maximale condensatietemperatuur van 107 ºC. Dit in verband met smeringsproblemen van de compressor. De warmtepomp van IBK produceert stoom van 115 ºC en heeft een significant hogere condensatietemperatuur. Met deze warmtepomp wordt de inzetbaarheid van dampcompressie systemen verhoogd naar hogere warmteafgiftetemperaturen waardoor ze in meer processen inzetbaar worden. De potentiële toepassing van dergelijke systemen in de Nederlandse industrie is dan ook zeer groot.

 

Het gaat om een relatief klein (209 kW) demonstratie project. De gerealiseerde energiebesparing en CO2 emissiereductie zijn daardoor in absolute zin klein (ca. 4 TJ/jaar energiebesparing en circa 500 ton CO2 emissiebesparing bij continue bedrijf). Procentueel is de besparing significant: circa 50% (in vergelijking met stoomopwekking met een ketel en er van uitgaande dat de restwarmtestroom niet anders ingezet kan worden). De warmtepomp heeft, voor de gegeven werkcondities, een COP van 4.27 (55% van wat een reversible proces zou kunnen bereiken). De warmtepomp maakt gebruik van een natuurlijk koudemiddel zodat er geen extra koudemiddel gerelateerde broeikasgasemissies bijkomen.

 

De innovatie van IBK Koudetechniek is reeds gerealiseerd in fysieke vorm. Deze innovatie bezit commerciële relevantie en levert een stimulering naar de branche om met slimme concepten te komen die energiebesparing mogelijk maken en tevens de inzet van natuurlijke koudemiddelen stimuleren.

Voor meer informatie:  www.nvkl.nl en www.nederlandkoel.nl