Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 seconden

De zeggenschap over de afleverset van warmtenetten, zoals stadsverwarming, staat op het spel bij de nieuwe Warmtewet. Vandaag vergadert de Vaste Kamercommissie Economische Zaken over de wijziging van de Warmtewet. Uneto-VNI maakt bezwaar tegen het afschermen van de markt voor afleversets ten gunste van energieleveranciers. Bovendien belemmert de wet de toegang van nieuwe aanbieders op de warmtenetten, zoals installateurs. Voorzitter Doekle Terpstra: “De wijziging kost onze sector jaarlijks 40 miljoen omzet en 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen. Wij vinden het creëren van dit verkapte monopolie onacceptabel.”

De verbinding tussen het warmtenet en de leidingen in de woning, de zogenaamde afleverset in de vorm van een warmtewisselaar, behoort nu vaak tot de werkzaamheden van installatiebedrijven. De nieuwe Warmtewet geeft de energieleverancier de macht op levering, onderhoud en vernieuwing.

Uneto-VNI heeft voorafgaand aan de vergadering de leden van de Tweede Kamercommissie nogmaals gewezen op de ongewenste effecten van de gewijzigde warmtenet. Die belemmert niet alleen de toegang van installateurs tot de warmtenetten, maar ook innovatie en versnelling van de energietransitie, aldus de brancheorganisatie.

De nieuwe Warmtewet is al enkele jaren in ontwikkeling. Belangrijk doel van de wijziging is om  warmtenetten een belangrijkere plaats te geven in onze energievoorziening. Warmtenetten verwarmen bijvoorbeeld huizen met restwarmte van de industrie of tuinbouw.