Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 118 seconden

Vanaf het studiejaar 2016/2017 is het werken met het Bouw Informatie Model (BIM) een integraal onderdeel van hbo-opleidingen in de installatie- en bouwbranche. Die  ambitie hebben 14 Hogescholen dinsdag 25 maart uitgesproken in het bijzijn van Uneto-VNI voorzitter Titia Siertsema, voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Cees Brandsen namens de Bouw Informatie Raad (BIR).

De hogescholen spraken verder ook af om de BIM-gerelateerde competenties die jonge professionals moeten verwerven, uiterlijk in 2016 vast te stellen en de brancheorganisaties Bouwend Nederland en Uneto-VNI te betrekken bij hun samenwerking.

 

Voorzitter Titia Siertsema van Uneto-VNI prees de hogescholen voor hun inspanningen om toekomstige werknemers in de te gaan voorbereiden op een toekomst met BIM. Zij sprak de verwachting uit dat de jongeren die straks met hun diploma’s van de hogescholen komen, hun oudere collega’s nog veel kunnen leren en de technische installatiesector een impuls kunnen geven. Siertsema: “Werken met een BIM maakt het straks nog interessanter voor jongeren om carrière te maken in de installatiesector.” De voorzitter zei te verwachten dat de vraag naar technici de komende jaren fors zal toenemen. “Dat geldt voor vakmensen op mbo-niveau, maar zeker ook voor hoger opgeleide technici en bedrijfskundigen die snappen wat BIM inhoudt er ermee kunnen werken. Samenwerken, wel te verstaan. Want daar draait het om bij BIM.”

 

Volgens voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland draait het in de bouw al lang niet meer om alleen het bouwen, maar ligt de focus meer en meer op het hele traject van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer tot aan sloop. Verhagen: “Alleen met BIM kunnen we deze integrale keten met massieve stromen van goederen, geld en informatie optimaliseren.”  Hij riep de Bouw Informatie Raad op om blijvend aandacht te besteden aan onderwijs. Uitgangspunt daarbij is kennis delen. “Dat is goed voor de leraar, de student, het bouwbedrijf, de opdrachtgever en hiermee voor de BV Nederland.”

 

Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat, sprak de vertegenwoordigers van de hogescholen toe namens de Bouw Informatie Raad (BIR). Dit is het overlegorgaan tussen opdrachtgevers, bouwers, installateurs, ingenieursbureaus, architecten en toeleveranciers. Brandsen  gaf aan dat de BIR de ontwikkelingen van harte ondersteunt. “Wij zijn graag betrokken bij de volgende stappen die gezet gaan worden. Ons doel daarbij is de implementatie van BIM in de sector in een stroomversnelling te brengen.”