Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

REC, wereldwijde aanbieder van zonne-energieoplossingen zegt te hebben aangetoond hoe eigen verbruik van zonne-energie de industrie kan helpen om aanzienlijk te besparen op elektriciteitskosten, waarbij tegelijkertijd de CO2-uitstoot wordt verminderd en een bijdrage wordt geleverd aan de duurzame energiedoelstelling.

Eigen verbruik wordt gedefinieerd als de elektriciteit die wordt verbruikt op dezelfde locatie als waar die opgewekt wordt, zonder gebruik te maken van het openbare elektriciteitsnet.

 

Onlangs heeft REC een onderzoek uitgevoerd naar de winstgevendheid van commerciële en industriële zonne-energie-installaties op basis van eigen verbruik op de Duitse, Italiaans en Turkse markten. Centraal in het onderzoek stond de regelgevende en politieke invloed op de winstgevendheid. Het onderzoek toonde aan dat in Duitsland eigen verbruik winstgevender is voor de handels- (bijvoorbeeld supermarkten) en productie-industrie (bijvoorbeeld voedingsindustrie). De resultaten van de analyse toonden aan dat de winstgevendheid van eigen verbruik-installaties meer afhangt van de regelgevende kaders en minder van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen in de komende 10 tot 15 jaar.

 

Volgens Luc Graré, Senior Vice President Solar Sales & Marketing bij REC, heeft eigen verbruik een aantal directe voordelen. “Het eerste is een financieel voordeel. Omdat de met zonne-energie opgewekte elektriciteit goedkoper is dan de elektriciteit van een nutsbedrijf is er een direct prijsvoordeel – dat zelfs toeneemt als de energieprijzen stijgen, zoals vooral in 2017 en de jaren daarna verwacht wordt. Met zonne-energie opgewekte elektriciteit beschermt bedrijven tegen stijgende elektriciteitsprijzen, wat meer prijszekerheid en stabiliteit oplevert.

Graré gaat verder: “Nog een voordeel is de bijdrage aan de duurzame-energiedoelstellingen. Daarnaast zorgen PV-systemen voor aanzienlijk minder uitstoot. Per jaar zorgt 254.000 kWh met zonne-energie opgewekte elektriciteit – de elektriciteit die nodig is voor een gemiddelde supermarkt – voor 190.503 ton minder CO2-uitstoot, wat direct ten goede komt aan het verminderen van de totale CO2-voetafdruk van de betreffende onderneming. En, tot slot, wordt de toekomstige stroomrekening beter voorspelbaar. Deze voordelen gelden ook voor de Benelux, waar eigen verbruik vergelijkbare voordelen kan bieden.

Gedetailleerde informatie (in het Duits) is in een onderzoeksrapport gepubliceerd, dat te vinden is op http://www.recgroup.com/de/Produkte/Studie-zum-Eigenverbrauch/