Hoe uitnodigend openstaande deuren en toegangen ook zijn, ze leiden vaak onbewust tot aanzienlijke en kostbare energieverliezen en een ongezond binnenklimaat. Hier leest u waarom.

Het steeds veranderende thema energie

Energie besparen is altijd een belangrijk thema geweest, en met de stijgende energietarieven helemaal. Volgens Eurostat ging de gemiddelde prijs van elektriciteit in de eerste helft van 2022 sterk omhoog vergeleken met dezelfde periode in 2021, van € 22,- per 100 kWh naar € 25,30 per 100 kWh.

De gemiddelde gasprijs ging in de eerste helft van 2022 van eveneens omhoog vergeleken met dezelfde periode in 2021, van € 6,4 per 100 kWh naar € 8,60 per 100 kWh. Recent was er sprake van een sterke stijging van de groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas in de EU. Volgens diverse nieuwsberichten is de verwachting dat deze trend aanhoudt. De toenemende nadruk op energiebesparing komt ook voort uit het groeiende bewustzijn dat het met het oog op de alarmerende gevolgen van de klimaatverandering dringend noodzakelijk is om duurzame activiteiten na te streven.

Waarom het sluiten van de deuren niet genoeg is om energie te besparen.

Voor commerciële ondernemingen zoals winkelcentra, restaurants, industriële installaties, le­vensmiddelenbedrijven en de nutssector is energiebesparing essentieel om geld te besparen en de operationele kosten binnen de perken te houden. Met de voortdurend stijgende ener­gieprijzen en strenge minimumeisen voor energieverbruik is energiebesparing ook noodzake­lijk om als onderneming overeind te blijven.

Winkels, werkplaatsen en gebouwen doen hun best om erop te letten dat ze hun deuren goed gesloten houden. Dit is een goede gewoonte die zeker moet worden gestimuleerd. Maar zelfs als de deuren het grootste deel van de tijd dicht zijn, moeten er toch mensen door naar bin­nen en buiten. Alleen al hierdoor gaat er veel kostbare verwarmde of gekoelde lucht verloren. Het doel van een toegangsdeur is om mensen en goederen doorgang te verschaffen. Dit be­tekent dat toegangsdeuren altijd geopend zullen worden en energieverlies onvermijdelijk is.

Waarom leiden deuren en openingen tot energieverlies?

De reden dat er energie verloren gaat is luchtinfiltratie, ook wel luchtlekkage genoemd. Dit komt vaak doordat er bewust of per ongeluk buitenlucht binnenkomt via de toegangsdeuren of de schil van het gebouw.

Hoeveel lucht er via een geopende deur naar buiten stroomt is afhankelijk van het drukverschil tussen de binnen- en buitenlucht. Dit drukverschil wordt bepaald door drie factoren:

- Verschil in de binnen- en buitentemperatuur

  • - Drukverschil tussen binnen en buiten
  • - Windsnelheid bij de deuropening

Simpel gezegd: als de omstandigheden aan de ene kant van de deur anders zijn dan aan de andere kant van de deur, ontstaat er tocht bij de deuropening. De lucht stroomt door de geopende deur naar buiten om de druk en temperatuur binnen en buiten gelijk te maken. In verwarmde ruimtes stroomt warme lucht naar buiten en koude lucht naar binnen. Wind die richting de deur blaast heeft eveneens invloed op de luchtstroom.

Uit een studie van AMCA blijkt dat alleen al luchtinfiltratie verantwoordelijk is voor maar liefst 18% van het totale warmteverlies van bedrijfspanden. Uit de studie kwam verder naar voren dat filtratie via deuropeningen aanzienlijk toeneemt als de deuren vaak worden gebruikt, zoals het geval is in restaurants, winkels, supermarkten, kantoren en ziekenhuizen.

Daarom is het essentieel dat er maatregelen worden genomen waarmee effectief en efficiënt energie kan worden bespaard bij toegangsdeuren. Luchtgordijnen creëren bij openingen en deuren een onzichtbare barrière die verschillende temperatuurzones van elkaar scheidt, zonder dat de toegang voor mensen en voertuigen wordt beperkt. Met correct geplaatste luchtgordijnen kan het verlies van verwarmde of gekoelde lucht via deuropeningen sterk worden verminderd.

Kijk voor meer info op www.fricobv.nl