Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 67 seconden

ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, organiseert een praktijkseminar over de kansen en risico’s van de private kwaliteitsborging. Het seminar vindt plaats op donderdag 3 juli in het Manhattan Hotel in Rotterdam.

Vanaf 2015 behoren bouwpartners zelf hun kwaliteitsborging te regelen.

Het bevoegd gezag kijkt naar welstand, ruimtelijke ordening en de veiligheid van derden. De private partijen zijn zelf aansprakelijk voor het voldoen aan het Bouwbesluit. Wat betekent dit voor de installatiesector? Daarop geeft het ISSO-seminar een antwoord.

Het ISSO-seminar zet de schijnwerpers op de kansen en risico’s van de private kwaliteitsborging. Aan het woord komen de regelgever, de ontwerper en de uitvoerder. Behalve voor het installatiebedrijf en het adviesbureau is het seminar ook gericht op aannemers, gemeenten, gebouweigenaren en –ontwikkelaars.

 

Eén van de sprekers is Jos Verlinden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Jos Verlinden vertelt wat de overheid nu precies wil. Kwartiermaker Harry Nieman presenteert de rol van het Instituut voor Bouwkwaliteit. Harm van den Oever van Uneto-VNI zal u informeren over de routekaart naar private kwaliteitsborging. Monica Chao-Duivis van het Instituut voor Bouwrecht en Rob van Bergen van ISSO buigen zich over de risico’s en kansen en reiken instrumenten aan.

De kosten zijn € 125,- (excl. btw). Meer informatie en een inschrijfformulier staan op www.isso.nl  onder kennisbijeenkomsten.