Hoe ver zijn Nederlandse gemeenten met hun warmtetransitie?

Gepubliceerd op

Eind 2021 hebben alle gemeenten een Transitievisie Warmte gereed, zo is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een breed gedragen en bestuurlijk vastgesteld plan waarin staat hoe en wanneer zij wijk voor wijk los van het aardgas komen. DWA onderzocht hoe ver de Nederlandse gemeenten zijn en deelt de resultaten vanaf nu in de Warmtetransitie Monitor.

De Warmtetransitie Monitor laat zien hoe ver gemeenten zijn met hun warmtetransitie visie. De kaart is hier te bekijken op . Bezoekers kunnen over de gemeenten scrollen en doorklikken voor meer informatie. ’Groene gemeenten’ hebben een Transitievisie Warmte gereed. ‘Oranje gemeenten’ zijn goed op weg, maar een transitievisie – inclusief participatieproces en bestuurlijke vaststelling – is het nog niet. Staat de gemeente ‘in het rood’ dan betekent het niet dat er niets gebeurt.  Stappen in de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving zijn dan nog niet gemaakt.

Transitie in beeld
In het Klimaatakkoord wordt een tool aangekondigd waarmee de voortgang van het opstellen van de Transitievisies zichtbaar wordt. DWA vindt het belangrijk inzichtelijk te maken hoe Nederland er nú al voor staat. De 25 gemeenten die DWA in het afgelopen jaar ondersteunde met warmte(transitie)visies vormden de start van deze brede inventarisatie. De komende twee jaar actualiseert DWA de Warmtetransitie Monitor regelmatig.

%d bloggers liken dit: