Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 66 seconden

Op 16 juni organiseren FedEC, Energy Valley, VVM in samenwerking met de Topsector Energie het Nationaal Energie Congres 2016 in Utrecht. De vraag die centraal zal staan is: Wat is de stand van zaken rondom het Energieakkoord en hoe komen we op koers? Het congres wil duidelijk maken waar de kansen liggen. De Trias Energetica zal hierbij leidend zijn: eerst energie besparen, daarna duurzaam opwekken en dan pas efficiënt fossiele energie inzetten. Een bezoek aan dit congres actualiseert uw energiekennis en vergroot uw netwerk, aldus de organisatie.

De kosten voor dit congres bedragen EUR 100,- (excl. BTW). Leden van VVM, Energy Valley en FedEC betalen EUR 90,- excl. BTW. Aanmelden kan via de website van FedEC.

Het programma is hier te vinden.

In september 2013 ondertekende meer dan veertig organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Een akkoord voor verduurzaming van onze samenleving en economie. Zij spraken af zich de komende jaren in te zetten voor: een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar, – 100 Peta joule energiebesparing per 2020, een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023, ten minste 15.000 voltijdbanen extra. De Nationale Energieverkenning (NEV) van 2015 laat zien dat de 100 Peta joule energiebesparing per 2020 nog niet wordt gehaald. Wat is er voor nodig om deze doelstelling van het Energieakkoord wél te behalen?

[related_post themes=”text”]