Hoe breng je innovaties succesvol op de markt?

Gepubliceerd op

“Installateurs kunnen uitstekende ideeën hebben over het verbeteren van bestaande technieken, een nieuwe combinatie van technieken of een nieuwe dienstverlening.” Dit zegt Dirk de Wit, projectcoördinator bij ISSO. Hij is auteur van het net verschenen Praktijkboek Technisch Innoveren. “Er is weinig toegankelijk gereedschap toegespitst op installateurs dat hen helpt om succesvolle innovaties op de markt te brengen.”

Het praktijkboek is bedoeld als hulpmiddel voor de installatiebranche om ideeën te zetten in succesvolle innovaties. Het boek neemt innovators stap voor stap mee in de verschillende fasen van het innovatietraject en de technische ontwikkeling. Het richt zich daarbij vooral op bedrijven die nog geen of weinig innovatieactiviteiten in deze branche hebben ondernomen.

“Het is een dynamische tijd voor de  installatiesector,” aldus De Wit, “waarin bedrijven te maken hebben met wijzigende verdienmodellen en de snelle omslag naar duurzame energie. Dat vraagt om nieuwe aanpakken, technieken, en diensten door een actief leverende technische installatiesector.”

Stappenplan en tips
Een belangrijk advies uit het boek aan innovators is om, wanneer er een innovatief idee is, er al in een vroeg stadium met anderen over te praten om te toetsen of het idee kansrijk is. Verder zijn er de tips om veel aan kennisontwikkeling over het onderwerp te doen. Ook adviseren de auteurs om alle notities over de innovatie goed te bewaren en om al snel na te denken over bijvoorbeeld een geschikte producent en de financiering.

Het Praktijkboek Technisch Innoveren is beschikbaar via kennisbank.isso.nl

%d bloggers liken dit: