Op dinsdag 8 oktober hebben tien leden van Techniek Nederland zich gebogen over de wettelijke certificering van verwarmingsinstallateurs. Op de 36e verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag namen de ondernemers (zzp en mkb) deel aan de mkb-toets voor de nieuwe wet. Met de toets wil de overheid van ondernemers horen of de financiële en administratieve lasten van nieuwe wetgeving voor mkb’ers acceptabel zijn.

De ondernemers die op het ministerie waren, vinden het goed dat er een wettelijke regeling komt om de veiligheid van cv-ketels te verhogen en het risico op ongevallen met koolmonoxide terug te dringen. Ze vinden het tijd om het kaf van het koren te scheiden; het moet afgelopen zijn met prutswerk aan gastoestellen door niet-gecertificeerde bedrijven. Tegelijkertijd zijn de ondernemers kritisch over de handhaving, de kosten en de administratieve lasten die de wettelijke certificering mogelijk gaat opleveren. De leden willen dat de regeling óók hanteerbaar is voor mkb’ers en zzp’ers.

Overgangstermijn
De regering heeft een overgangstermijn tot 1 juli 2021 in gedachten voordat er een verbod komt op het uitvoeren van werkzaamheden aan cv-ketels door niet-gecertificeerde bedrijven. De deelnemers aan het gesprek in Den Haag denken dat die regeling haalbaar is, met name omdat het nu al mogelijk is om monteurs te laten bijscholen. Techniek Nederland biedt leden binnenkort bovendien een complete set hulpmiddelen die zzp’ers en mkb’ers helpt bij de certificering. Het belangrijkste hulpmiddel is een model-kwaliteitshandboek dat in december beschikbaar komt. Hiermee kunnen cv-installateurs zo eenvoudig mogelijk aan het vereiste papierwerk voldoen.

Audits combineren
Als het aan de deelnemers aan de mkb-toets ligt, komt de overheid voor kleine bedrijven en zzp’ers met een speciale regeling. De wet biedt die mogelijkheid. Het is daarom de taak van schemabeheerders om snel met een eenvoudige regeling te komen. De leden zien in ieder geval een belangrijke rol voor Techniek Nederland om leden te ondersteunen. Zo moet een praktisch kwaliteitshandboek het kwaliteitsproces in kaart brengen, met zo weinig mogelijk rompslomp voor de leden. Installateurs zitten niet te wachten op afzonderlijke audits voor bijvoorbeeld de wettelijke certificering, STEK of VCA. De boodschap van de leden is dus: combineer de audits, dat scheelt tijd en geld!

Verplichte ‘APK’
Volgens de ondernemers in Den Haag zou een controle door een wettelijk gecertificeerde cv-installateur niet los mogen staan van een verplichte ‘APK’. Hierbij krijgt de ketel afhankelijk van de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant jaarlijks of elke twee jaar een onderhoudsbeurt. De installateurs vinden dat mensen ervan doordrongen moeten worden dat het de normaalste zaak van de wereld is om de cv-ketel regelmatig een onderhoudsbeurt te geven. Voor hun eigen veiligheid en die van je buren.

Communicatiecampagne
De kans dat er op korte termijn een verplichte ‘APK’ komt is klein. Het ministerie zegt wel toe in de meerjarige communicatiecampagne naar burgers over de nieuwe regeling het onderhoudsadvies te gaan benadrukken. Als straks bij een eerste evaluatie blijkt dat de wettelijke certificering onvoldoende effect heeft, komt verplicht onderhoud alsnog in beeld. Een onderhoudsbeurt door een gecertificeerd bedrijf wordt straks duurder. De overheid zal burgers vertellen dat ze weliswaar meer gaan betalen, maar dat daar veiligheid tegenover staat.

Ketelverkoop aan banden
Leden zien de vrije cv-ketelverkoop als een kritisch punt voor het succes van de wettelijke certificering. Gaan de groothandel en fabrikanten door met het verkopen van cv-ketels aan niet-gecertificeerde bedrijven en particulieren, dan spannen we het paard achter de wagen, vinden zij..

Handhaving
De ondernemers vrezen dat consumenten zonder controle en handhaving door de overheid in (te) veel gevallen niet voor een gecertificeerd bedrijf zullen kiezen. Het ministerie kan geen strikte handhaving toezeggen, maar de overheid zal wel in actie komen bij meldingen (door installateurs of consumenten) van gevaarlijke situaties. De overheidscampagne moet ervoor zorgen dat het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf normaal wordt. Gecertificeerde installateurs zullen eenvoudig te vinden zijn op een speciale overheidswebsite.

Vakbekwame monteurs
Ieder bedrijf met een wettelijke certificering moet straks beschikken over minimaal één aantoonbaar vakbekwaam monteur. Na het plaatsen of onderhouden van de cv-ketel mag alleen deze monteur het toestel weer in gebruikstellen. De installateur kan er ook voor kiezen een vakbekwaam monteur in te huren. De deelnemers aan het gesprek op het ministerie denken dat het niet haalbaar is iemand in dienst te hebben die alleen maar cv-ketels in bedrijf stelt. Plaatsing en onderhoud wordt dan veel te duur, verwachten zij. Bij het in gebruikstellen van installaties die aangesloten zijn op een collectieve rookgasafvoer moet een monteur beschikken over aantoonbare vakbekwaamheid op het niveau van eerste monteur.

Zelftest
De leden benadrukken dat de bijscholing snel en efficiënt moet zijn. Techniek Nederland en OTIB hebben een zelftest gemaakt die monteurs kunnen afleggen. Op de website waarop de zelftest te vinden is (vakmanschapCO.nl) kunnen monteurs zich opgeven voor een theorietoets en een praktijkexamen.

Op onze nieuwsbrief abonneren