Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 68 seconden

bouwRisk Innovation heeft het afgelopen jaar de BouwProces Polis ontwikkeld, waarmee de traditionele CAR (Construction All Risk verzekering) – de reguliere AVB (Aansprakelijkheid verzekering voor Bedrijven) – en de OAV (Ontwerp Aansprakelijkheid verzekering) zijn samengevoegd tot 1 polis. Hiermee wordt enerzijds ingespeeld op de behoefte van de aannemer om verzekeringstechnisch beter op het bouwproces aan te sluiten, anderzijds worden hiermee de zogenaamde ‘gaten’ tussen de separate polissen gedicht.

Risk Innovation heeft niet alleen de verzekeringsproducten verder geïnnoveerd, zij heeft ook een revolutionair Cloud platform ontwikkeld waarop haar klanten, de verzekeraars, experts en zijzelf 24/7 met elkaar kunnen communiceren. Tevens hebben klanten de mogelijkheid om op het platform zelf verzekering producten aan te vragen of te wijzigen, schades te melden of management informatie op te vragen. Zowel het zogenaamde acceptatieproces als het schadebehandelingsproces is hiermee geheel digitaal en beveiligd inzichtelijk geworden.

Een belangrijk aspect in de werkwijze van Risk Innovation is Loss Adjusting. De expert stelt niet alleen de schade vast, maar handelt direct de schade met de aannemer af waardoor de doorlooptijd van een schadegeval wordt terug gebracht tot maximaal 10 werkdagen. Frank Lenarduzzi van Risk Innovation: “Met name het snel weer op de rit zetten van het bouwproces door het toepassen van Loss Adjusting draagt direct bij tot een beter rendement voor de aannemer.” Afgelopen jaren is hier veel ervaring mee opgedaan door Risk Innovation

Voor meer informatie: www.riskInnovation.nl