Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 106 seconden

Privacy, het is een groot goed in Nederland. Vele regels en afspraken moeten uw en mijn privacy zeker stellen. Onze persoonlijke gegevens mogen niet zomaar door iedere willekeurige persoon worden bekeken. Het continu borgen van privacy ligt best lastig. Denk maar eens terug aan verschillende nieuwssensaties. Van een bij het huisvuil gevonden pc vol met belangrijke informatie, tot aan wereldwijde hacks van databases vol met betalingsgegevens. Naast deze vormen van digitale privacy is het ook eens goed om aandacht te schenken aan klantprivacy.

Horen, zien en..?

Medewerkers horen en zien we namelijk veel bij klanten. Soms is wat gezien wordt overweldigend. Technische hoogstandjes in mooi ingerichte woon- en werkomgevingen waar ogenschijnlijk kosten noch moeite gespaard zijn. Soms zo mooi dat je graag anderen daarover wilt vertellen: “Wat ik nou toch gezien heb?” Zo maar doorverteld via mond-tot-mond of via sociale media. Een foto is zo gemaakt en geplaatst op Twitter, Facebook of Instagram.

Voor je het weet ben je een open boek

In de meeste gevallen gebeurt het onbewust. Ik denk dat iedere professional de grens tussen het verstrekken van informatie en privacygevoelige informatie goed weten te vinden. Maar toch, in een ‘split second’ is al meer gezegd dan voorgenomen. In het noemen van referentieprojecten bijvoorbeeld. Denk zo maar eens aan een uitspraak als: “…dit hebben we bij klant zus-en-zo ook op precies dezelfde wijze gedaan en daar werkte….”. Of op een verjaardag: “….een woninginstallatie vol met intelligente snufjes voor die-en-die van weet ik hoeveel euro’s…”. Voor je het weet vertel je te veel!

Het draait om vertrouwen

Een klant vertrouwt zijn zakenpartner op een zorgvuldige manier van omgaan met de specifieke bedrijfs-, persoons- of installatiegegevens. Het is van belang om vertrouwen niet te schaden. Blijf daarom continu scherp op het onbewust verstrekken van (klant)informatie. In presentaties, in verkoopgesprekken, tijdens cursussen of servicemomenten, etc., etc., etc. Niet alleen als ondernemer, maar ook onder of bij de werknemer(s).

Privacy is een groot goed… maar ligt letterlijk steeds vaker als afval op straat. Zorg ervoor dat u of uw medewerker niet de ‘vervuiler’ bent/is.

Contact? www.leertouwer.nl/maartenvanderboon
@maartenvdboon