Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 83 seconden

delabie-aeroport_v2De aarde is voor 72% bedekt met water, maar van dat water is slechts 3% drinkbaar. Zuiver drinkbaar water is dus schaars. Toch, in de ontwikkelde landen is het waterverbruik in een eeuw vertienvoudigd en de laatste dertig jaar verdubbeld. De schaarste en de hoge kosten van waterzuivering en waterbehandeling zorgen ervoor dat water steeds duurder wordt.

Thuis worden we ons hier stilaan van bewust: we gaan korter douchen, het toilet met minder water doorspoelen en tijdens het tandenpoetsen de kraan dichtdraaien.
In publieke gebouwen vertonen we een ander gedrag: we betalen de factuur niet zelf en eventuele gebreken en lekken worden minder snel gesignaleerd en hersteld. Het gemiddeld waterverbruik, van ongeveer tweehonderd liter per dag en per persoon, ligt dus 50% hoger dan thuis. In bepaalde gespecialiseerde instellingen (ziekenhuizen, wellnesscentra, enz.) kan het verbruik zelfs oplopen tot vijfhonderd liter per persoon per dag.

3 basiselementen laten ons toe waterbesparing te realiseren in openbaar sanitair: Beperkt debiet, Onderbroken gebruik, Gegarandeerde automatische zelfsluiting. De DELABIE kranen hebben een debiet van 3 l/min voor de wastafel en 6 l/min op de douches. Deze beperkte debieten zijn bij de laagste ter wereld. Het onderbreken van de waterstraal en de automatische sluiting beperken verspilling en nalatigheid. De wastafelkranen sluiten automatisch na 7 seconden. De toiletspoeling met dubbele bediening 3l/6l, de urinoirspoeling van 3 seconden en de «massamodus» op de elektronische urinoirkranen zijn voorbeelden van het optimaliseren van het watervolume. Alle oplossingen en systemen van DELABIE laten toe een aanzienlijke hoeveelheid water en energie te besparen, zonder in te boeten op efficiëntie en gebruikscomfort.
Kies de juiste producten voor de juiste locatie, en draag uw steentje bij. Help ons de kraan dicht te draaien.
www.delabiebenelux.com