Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

Ondanks recente positievere economische signalen staan kostenbesparingen ongekend hoog op de agenda van Nederlandse MKB-ondernemers. Dit blijkt uit de MKB-monitor uitgevoerd door energiebedrijf E.ON op basis van meningen van meer dan vijfhonderd beslissingnemers in het MKB. De helft van de ondervraagden geeft aan dat zij in 2013 en 2014, vergeleken met de daar voorafgaande jaren, meer met kostenbesparingen bezig zijn geweest.

Dat het MKB het nog altijd zwaar heeft, blijkt ook uit het feit dat 39% van de ondernemers aangeeft continue bezig te zijn geweest met deze besparingen. Nog eens 43% was dat regelmatig. Gevraagd naar de kosten waarop het beste kan worden bespaard, wordt door de respondenten genoemd: energiekosten (39%), vervoerskosten (o.a. wagenpark: 11%) en vestigingskosten (8%).

 

Op het gebied van energie kan de aankomende jaren veel verandering worden verwacht. MKB’ers zijn zich hier ook bewust van, maar liefst 84% van de respondenten denkt dat er binnen vijf jaar veel in de energiewereld zal veranderen. Roel Meijerink, sales director bij E.ON licht toe: “De energiewereld is volop in beweging. Dat bevestigt deze MKB-monitor opnieuw. Voor de ondervraagde ondernemers zijn ontwikkelingen op het gebied van led-technologie, spaarlampen en zonne-energie innovaties waarmee flink op de energierekening kan worden bespaard. De ontwikkelingen in de energiemarkt hebben ook invloed op energieleveranciers. Zij worden steeds vaker een meedenkende energiepartner, waar MKB-ondernemers met hun energie- en besparingsvragen terecht kunnen. De ‘Bedrijfs-APK’, waarbij ondernemers inzicht krijgen in de besparingsmogelijkheden van hun eigen pand, is daar een actueel voorbeeld van.”

 

Het onderzoek vond plaats in april 2014 onder 503 Nederlandse MKB-organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd door Mediaxplain* Research in opdracht van E.ON Nederland. Mediaxplain* Research borgt de garantie voor onafhankelijkheid en kwaliteit van de dataverzameling.

Voor meer informatie: www.mediaxplain.nl