Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 81 seconden

NCVB Bedrijfsopleidingen en Kenteq hebben afgesproken dat ze zich samen gaan inzetten voor het verbeteren van het technisch vakmanschap. Uitgangspunt is met scholing op maat aansluiten op het bedrijfsmodel van de klant. Een integrale benadering vormt hierbij de basis van de dienstverlening. Beide partijen treden als gezamenlijk partner op voor bedrijven in de metaal-, installatie-, elektro-, en procestechniek.

 

NCVB Bedrijfsopleidingen en Kenteq passen op basis van strategische waarden en uitgangspunten uitstekend bij elkaar en vullen elkaar aan in kennis, kunde en dienstverlening. Ze gaan ervan uit dat ze door samen op te trekken nog beter en uitgebreider invulling kunnen geven aan een integrale benadering. Daarmee kunnen ze producten en diensten leveren die uitgaan van de klantvraag.

 

 “Samen innovatieve, flexibele blended leertrajecten ontwikkelen die passen bij de cultuur en het beleid van de opdrachtgever, dat is onze bedoeling”, vertelt Henk Grotenhuis, algemeen directeur van Kenteq. “Het is onze overtuiging dat we alleen zo kwaliteit kunnen bieden”.

“Kenteq en NCVB Bedrijfsopleidingen willen zich de komende jaren profileren als toonaangevende organisaties die met gericht bedrijfsopleidingsadvies bedrijven helpen om te komen tot optimaal technisch vakmanschap”, aldus Coen van Hoof, directeur van NCVB Bedrijfsopleidingen.

 

Beide organisaties hebben een groot kennisnetwerk dat zij zullen inzetten om hun kennis te delen en om aanvullende kennis en expertise te halen. De verbinding met het huidige netwerk aan onderwijsinstellingen, sociale partners, fondsen en landelijke en regionale platforms geeft hiervoor de nodige garantie.

(Op de foto links Coen van Hoof, directeur NCVB Bedrijfsopleidingen en rechts Henk Grotenhuis, algemeen directeur Kenteq)

Voor meer informatie: www.kenteq.nl en www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl