Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 102 seconden

schoolRuim dertig bedrijven uit de installatie- en elektrotechniek, domotica en architectuur gaan samen met kennis- en onderzoeksinstellingen aan de slag om het leefklimaat in schoolgebouwen fris, schoon, gezond en energieneutraal te maken. In 80% van de circa 10.000 scholen in Nederland zijn de luchtkwaliteit en de klimaatregeling ondermaats. Dit heeft een negatieve invloed op het welzijn van leerlingen en leerkrachten en op de leerprestaties. Ondertussen zijn veel schoolgebouwen niet energie-efficiënt en daardoor nodeloos duur in gebruik. Voor dit miskende probleem willen de bedrijven en instellingen medio 2015 een integrale oplossing presenteren, die voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen toepasbaar is.

Betrokken kennisinstellingen zijn onder meer Ruimte OK en de TU Eindhoven (met kennisinbreng van studenten). Vanuit het bedrijfsleven nemen zowel grote als kleine gespecialiseerde ondernemingen deel. Samen kijken ze niet alleen naar (bouw)techniek en installaties, maar ook naar aspecten als veiligheid, duurzaamheid en energie en naar alternatieve financieringsvormen. Tegelijk willen ze schooldirecties en -besturen nadrukkelijk ondersteunen in bewustwording en opdrachtgeverschap, omdat de behoeften en mogelijkheden ook bij de doelgroepen zelf niet duidelijk zijn.

De deelnemende partijen zijn ervan overtuigd dat het zaak is om niet af te wachten, maar zelf actie te ondernemen; er liggen meer dan voldoende kansen. Om die te verzilveren hebben ze nu besloten hun expertise te delen volgens een innovatieve samenwerkingsmethodiek: Collin (voor ‘collectieve intelligentie’). Collin betrekt de gebruikers intensief bij de vastlegging van doelen en specificaties, brengt structuur in complexiteit en laat een netwerk groeien waarin vanuit de gezamenlijke inbreng op een natuurlijke manier nieuwe kennis ontstaat. Voor het eind van dit jaar kiezen de partijen twee pilotprojecten en gaat een serie workshops van start. Met deze benadering willen ze binnen een halfjaar hun ambities voor de gewenste totaaloplossing hebben vastgelegd, als basis voor een succesvolle gezamenlijke uitvoering.

De krachtenbundeling is een initiatief van Stichting KIEN, het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland, dat overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers samenbrengt om te komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Meer informatie op www.stichtingkien.nl of volg KIEN op twitter via @stichtingkien en Collin via @CollinWeb