Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 72 seconden

Technisch dienstverlener Unica heeft door de moeilijke marktomstandigheden over het jaar 2013 een nettoverlies geboekt van € 1,3 miljoen bij een omzet van € 235 miljoen, een omzetdaling van 14%. Belangrijke oorzaken zijn eenmalige reorganisatiekosten en incidentele verliezen door faillissementen van opdrachtgevers. Het operationele resultaat was ruimschoots positief. Unica verwacht dat in 2014 vraag en aanbod op de installatiemarkt beter in balans komen en ziet ruimte voor groei in omzet en resultaat.

 

Dit jaar staan er voor Unica tal van grote projecten op de agenda, zoals de bouw van de Markthal in Rotterdam, het nieuwe Hilton Hotel op Schiphol, het Medisch Spectrum Twente in Enschede en de duurzame nieuwbouw van onderzoeksinstituut Differ in Eindhoven.

 

Door de gerealiseerde stroomlijning van de organisatie is Unica goed gepositioneerd om te profiteren van herstel in de markt. Unica zit momenteel dicht op de door haar nagestreefde optimale omzetverdeling van 40% technisch beheer, 30% projectenbedrijf en 30% gespecialiseerde bedrijven. Hierdoor is het bedrijf minder kwetsbaar voor het lage prijsniveau en de risico’s van de aanbestedingsmarkt, waarin vooral het projectenbedrijf opereert.

 

Onder leiding van John Quist, die Daan van Vliet per 1 juni 2014 als nieuwe CEO opvolgt, zal Unica blijven werken aan het versterken van haar marktpositie als geïntegreerde technisch dienstverlener op het gebied van veiligheid, comfort, communicatie en duurzaamheid. Door de nieuwe organisatie en de voorziene verbetering van de marktomstandigheden verwacht Unica in 2014 een hogere omzet en een beter rendement te behalen.

Voor meer informatie: www.unica.nl