Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 83 seconden

Gisteren diende GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren een initiatiefwet in die de huidige aansluitplicht op het gasnet voor nieuwbouwwoningen uit de wet haalt. Van Tongeren stelde dit voor bij een debat over energiedoelen bij woningbouwcoöperaties. Er is steeds meer animo vanuit de samenleving om al op korte termijn woningen van het gas af te hebben. Eerder deed Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra al een oproep aan een nieuw kabinet om gasloze ambities te ondersteunen.

Het kabinet heeft de intentie om woningen in 2050 van het gas af te hebben, maar daarvoor is nog steeds niets geregeld, zo stelt GroenLinks. De initiatiefwet van deze partij stelt wel een nieuwe norm; nieuwbouw is gasloos. Deze norm wordt sterk bepleit door Vereniging Nederlandse Gemeentes, het Inter Provinciaal Overleg, de netbeheerders, bouwbedrijven zoals Ballast Nedam en Dura Vermeer, Uneto-VNI en milieuorganisaties. Dat bleek onder andere op een hoorzitting die op initiatief van GroenLinks in juni dit jaar door de Tweede Kamer werd gehouden.

Alle nieuwbouw gasloos
Van Tongeren: “We willen minder fossiele brandstoffen gebruiken en over op hernieuwbare energie, dus dan is het logisch dat je nieuwbouw niet meer op het gas aansluit. Geld dat je nu investeert in extra gasleidingen is weggegooid. Het is zo logisch dat iedereen denkt dat het allang geregeld is. Maar met deze wet wordt alle nieuwbouw gasloos.”

Volgens onderzoek van stichting Natuur & Milieu worden met de huidige wetgeving nog steeds 150.000 nieuwbouwwoningen op het gas aangesloten in de komende jaren. “Dat druist in tegen de kabinetsdoelstelling om in 2050 geen enkele woning meer op het gas te hebben”, aldus GroenLinks Kamerlid Van Tongeren. “Netbeheerders moeten dan toch investeren in gasleidingen die maar kort gebruikt zullen worden.”