Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 122 seconden

Onlangs keurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen goed. Een belangrijk doel daarvan is om marktpartijen in de bouw verantwoordelijk te maken voor kwaliteitsborging. KvINL en ISSO willen installatiebedrijven helpen om zich daarop voor te bereiden. Zo ontwikkelen ze uniforme KvINL-erkenningsregelingen en -certificeringsregelingen. Op donderdag 11 mei geven Wil van Ophem van KvINL en Marco Hofman van ISSO een kosteloos webinar waarin zij uitleg geven over deze nieuwe regelingen voor woningventilatie.

“We organiseren dit webinar omdat we opnieuw de aandacht willen vestigen op kwaliteit voor woningventilatie”, zegt projectleider Marco Hofman van ISSO, tevens secretaris bij KvINL. “Dat is nog steeds niet goed georganiseerd in de bouw- en installatiewereld. Als straks de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen van kracht is, naar verwachting vanaf 2018, dan zijn de bouwer met zijn installateur verantwoordelijk voor het binnenmilieu van woningen.” Omdat nu de eerste KvINL-erkenningsregeling ‘nieuwe stijl’ voor Woningventilatiesystemen klaarligt, vinden ISSO en KvINL dit een goede aanleiding om het webinar te houden. Deze nieuwe erkenning is de eerste van een reeks in de nieuwe stijl erkenningsregelingen die verschijnen. Medio 2017 komen er nog circa tien bij voor andere installatieproducten.

Voorbereiden op wetgeving
Tijdens het webinar zal Wil van Ophem onder meer toelichting geven op de instrumenten voor kwaliteitsborging die KvINL samen met ISSO ontwikkelde. Zo zal hij het verschil verklaren tussen de KvINL-certificering en –erkenning. “Dat zit hem vooral in de mate van kwaliteitsborging”, geeft Van Ophem aan. “Een erkend installateur doet heel veel controle zelf en krijgt af en toe extra controle van een externe partij. Bij de certificering is de externe controle zwaarder en veel regelmatiger. We denken dat de erkenningsregeling meer past bij installateurs op de particuliere markt, en het certificaat meer bij de business-to-business markt.” Ook zal hij uitleggen hoe bedrijven zich goed kunnen voorbereiden op nieuwe wetgeving, zoals de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Eisen aan vakbekwaamheid
Marco Hofman vertelt 11 mei meer inhoudelijk over woningventilatiesystemen. Hij gaat onder meer in op het verschil met de huidige erkenningsregelingen. Ook de eisen die KvINL stelt aan het installatiebedrijf, vakbekwaamheid van het personeel, meetmiddelen en controle op ontwerp, installatie en onderhoud komen aan bod. Van Ophem: “We delen op 11 mei zeer nuttige informatie kosteloos met de installatiesector. Ik hoop dat bedrijven de kennis benutten.”

Het webinar is op donderdag 11 mei van 12.00 uur tot 13.00 gratis live te volgen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Het webinar komt na 11 mei beschikbaar op het ISSO YouTube kanaal.