Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 109 seconden

Aanstaande donderdag geven Wil van Ophem van KvINL en Marco Hofman van ISSO een gratis webinar over de nieuwe KvINL-erkennings- en certificeringsregeling voor Woningventilatie. ISSO en KvINL willen hiermee installatiebedrijven helpen zich voor te bereiden op wetswijzigingen, zoals de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Met deze wet, die naar verwachting in 2018 van kracht gaat, wil de overheid marktpartijen in de bouw verantwoordelijk maken voor kwaliteitsborging. ISSO en KvINL ontwikkelen uniforme KvINL-erkenningsregelingen en -certificeringsregelingen die aansluiten op deze wet.

“Met dit webinar willen we de aandacht nog eens vestigen op kwaliteit voor woningventilatie”, zegt projectleider Marco Hofman van ISSO, ook secretaris bij KvINL. “Als straks de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen van kracht is dan zijn de bouwer met zijn installateur verantwoordelijk voor het binnenmilieu van woningen.” Deze KvINL-erkennings- en certificeringsregeling voor Woningventilatie is de eerste van een reeks in de nieuwe stijl. Medio 2017 komen er nog circa tien bij voor andere installatieproducten.

Voorbereiden op wetgeving
Donderdag zal Wil van Ophem onder meer toelichting geven op de instrumenten voor kwaliteitsborging die KvINL samen met ISSO ontwikkelde. Zo zal hij het verschil uitleggen tussen de KvINL-certificering en -erkenning. “Dat zit hem vooral in de mate van kwaliteitsborging”, zegt hij. “Een erkend installateur doet heel veel controle zelf en krijgt af en toe extra controle van een externe partij. Bij de certificering is de externe controle zwaarder en veel regelmatiger. We denken dat de erkenningsregeling meer past bij installateurs op de particuliere markt, en het certificaat meer bij de business-to-business markt.”

Eisen aan vakbekwaamheid
Marco Hofman zal wat meer ingaan op het verschil met de bestaande erkenningsregelingen en die van KvINL. Ook de eisen die KvINL stelt aan het installatiebedrijf, vakbekwaamheid van het personeel, meetmiddelen en controle op ontwerp, installatie en onderhoud komen aan bod.

Kwaliteit leveren
“Het webinar gaat over zeer actuele ontwikkelingen”, zegt Wil van Ophem. “Het is kennis van nu die mensen zo van achter hun smartphone of computer kunnen opdoen.” ISSO en KvINL richten zich met deze presentatie via internet op bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, installeren of onderhouden van ventilatiesystemen. Bedrijven die bovendien graag willen kunnen aantonen dat zij kwaliteit leveren.

Aanmelden voor dit webinar kan hier