Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

Bij steeds meer toepassingen binnen domotica en smart buildings is indoor locatiebepaling van essentieel belang. Daarom organiseert ISSO op 12 september een gratis webinar over indoor locatiebepaling. Via het webinar kunnen installateurs, integratoren en andere geïnteresseerden meer te weten komen over de relatief nieuwe sector binnen de installatiewereld. Anne van Rossum van Crownstone presenteert het webinar en geeft na afloop antwoord op vragen die tijdens en na het webinar gesteld worden.

Van Rossum leidt het webinar in met een introductie van wat indoor locatiebepaling precies inhoudt en voor welke toepassing het fenomeen van belang is. Aan de hand van voorbeelden neemt hij de volgers mee in de wereld van domotica en smart buildings, waar indoor locatiebepaling een belangrijke rol speelt om verschillende toepassingen goed te laten functioneren.

Technologie
Tijdens het webinar behandelt Van Rossum ook de verschillende manieren waarop locatiebepaling gerealiseerd kan worden. Daarnaast gaat de presentator in op de verschillende technologieën die nodig zijn om de eerdergenoemde verschillende soorten locatiebepaling mogelijk te maken.

Werking locatiebepaling
Na de behandeling van de type locatiebepalingen en de hiervoor benodigde technologieën, komt aan bod hoe locatiebepaling precies werkt. Van Rossum neemt de deelnemers aan het webinar mee in de technische details van de werking van apparaten die binnen gebouwen de locatie van personen bepalen. Aansluitend toont hij een aantal apparaten met indoor locatiebepaling die voor verschillende toepassingen gebruikt kunnen worden.

Handvatten voor installateur
Van Rossum bespreekt ook wat deze feiten omtrent indoor locatiebepaling in de praktijk betekenen voor de installateur. De spreker van Crownstone blikt vooruit op de toekomst en welke rol positiebepaling hierin zal gaan spelen. Hierna neemt hij de tijd om vragen te beantwoorden van de deelnemers aan het webinar. ISSO zorgt dat vragen die tijdens het webinar niet aan bod komen, na afloop van het webinar worden beantwoord.

Aanmelden
Iedereen die geïnteresseerd is in het webinar kan zich hiervoor aanmelden via isso.nl. Deelname is gratis. Het webinar vindt plaats op 12 september om 12.00 uur. Wie nu al vragen heeft over indoor locatiebepaling, kan deze alvast stellen in een e-mail aan instructies@isso.nl.