Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 108 seconden

Uit onderzoek van o.a. de Inspectie SZW en het Aanbestedingsinstituut blijkt, dat Veiligheid en Gezondheid tijdens het bouwproces vaak onvoldoende zijn geregeld. Aandacht voor V&G vermindert het risico op ongevallen en draagt bij aan de kwaliteit van het bouwwerk en bouwproces. Hoog tijd voor actie vindt Copla. Daarom organiseert ze op woensdag 22 april a.s. een gratis informatiemiddag in Harderwijk voor alle betrokkenen bij bouwprojecten.

“Er is veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid (V&G) bij betrokkenen bij bouwprojecten. Niet iedereen realiseert zich dat. Betrokken partijen hebben moeite met de naleving van specifieke wetgeving om veilig en gezond te kunnen bouwen. Vaak door onvoldoende wetskennis en vaardigheden om er invulling aan te geven. Dat geldt ook voor veel veiligheidsprofessionals. Reden om meer aandacht te geven aan V&G tijdens het hele bouwproces. Van opdracht en ontwerp tot aan de oplevering”, aldus Ronald Meijer (directeur van Copla Consultants Opleiding & Training bv).

“Bij een bouwproject zijn veel verschillende partijen betrokken: opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, werkgevers, werknemers, zelfstandigen en toeleveranciers. Zij moeten er met elkaar voor zorgen dat het werk op de bouwplaats veilig en gezond kan gebeuren. Goede arbeidsomstandigheden vereisen goede samenwerking en coördinatie van alle betrokkenen. Vaak is er onduidelijkheid wie verantwoordelijkheid draagt voor wat.”, aldus Inspectie SZW.

Opleiding en coaching van opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers, veiligheidskundigen en aannemers vergroot de zelfstandigheid bij het borgen van veiligheid en gezondheid. Hierdoor kunnen betrokkenen er samen een efficiënt en veilig bouwproject van maken. Copla introduceert twee nieuwe opleidingen, een masterclass en een speciaal coachingsprogramma over bouwveiligheid.

Copla is gespecialiseerd in veiligheid en opleidingen. “Onze missie is het werk daadwerkelijk veilig maken. Daarom willen we graag meer duidelijkheid geven over de verantwoordelijkheden rond V&G tijdens het hele bouwproces”. Speciaal voor alle betrokkenen bij bouwprojecten (woningbouw, infrastructuur, utiliteitsbouw enz.) organiseert Copla een gratis informatiemiddag op woensdag 22 april in Harderwijk. Tijdens de middag deelt onder anderen Roelof Snijders, teamleider binnendienst gemeente Coevorden zijn ervaringen en wordt inzicht gegeven in de risico’s, de oorzaken, verantwoordelijkheden en oplossingen rond betere veiligheid in de bouw.

Voor meer informatie en aanmelden: http://www.copla.nl/nieuws/publicaties-copla/veiligheid-in-de-bouw-hoe-moet-dat-nou/