Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 79 seconden

Gisteren zijn op Europees niveau afspraken gemaakt over een herziening van de detacheringsrichtlijn. Daardoor zal het salaris van de Poolse loodgieter veel dichter bij dat van zijn Nederlandse collega’s komen te liggen, meldde AD in haar economiekatern. Goedkope leenarbeid wordt door veel West-Europeanen gezien als oneerlijk concurrentie. We vroegen Esther Dijk, woordvoerster bij Uneto-VNI, om een reactie.

Gedetacheerde werknemers in onder andere de bouw zullen nu direct het cao-loon in hun gastland gaan verdienen, inclusief toeslagen zoals een dertiende maand, compensatie voor winterweer en eventuele andere premies. Ook moeten reis- en verblijfskosten apart worden vergoed. Zij mogen niet meer worden afgetrokken van het loon.

Dijk: “We kunnen op dit moment nog helemaal niets zeggen over de gevolgen voor onze leden van deze Europese afspraken. Het is ons namelijk niet bekend hoeveel Uneto-VNI bedrijven via detachering er gebruik maken van de diensten van buitenlandse krachten. Dat zullen overigens eerder onze grotere leden zijn. Maar welke mensen halen ze uit het buitenland: loodgieters, installateurs of bijvoorbeeld hoger opgeleiden in infra of industrie?”

Uneto-VNI zegt ook niet te weten om welke aantallen goedkope krachten het gaat die in de branche via detachering aan de slag zijn. Dijk: “Wij denken niet dat het in ons vakgebied heel erg speelt, eerder in de landbouw of bouw. Als het voornamelijk ZZP’ers betreft, die vallen, net zoals zwartwerkers overigens, niet onder deze regeling. Maar die willen dat ook niet. Deze regeling is bedoeld om werknemers te beschermen tegen uitbuiting. Uiteraard zijn we wel blij met het ‘level playing field’ dat nu ontstaat wat betreft de verloning binnen de detacheringswereld.”