Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 146 seconden

Technische bedrijven kunnen zich aanmelden voor Gastlessen, zó geregeld’’. Deze kosteloze landelijke dienst brengt scholen in het voortgezet onderwijs en bedrijven die een gastles of een bedrijfsbezoek willen organiseren, bij elkaar. Hoe meer bedrijven zich aanmelden, hoe sneller en makkelijker er matches tussen scholen en bedrijven tot stand kunnen komen. De dienst is een initiatief van TechniekTalent.nu

De vraag naar goed opgeleide technici zal de komende jaren alleen maar toenemen. Jongeren hebben echter niet altijd een juist beeld van werken in de techniek. Daarom is het contact tussen scholen en het toekomstig werkveld, dus bedrijven in de regio, zo belangrijk. Edmee Maas, programmamanager bij TechniekTalent.nu: “Veel bedrijven zetten zich in om de instroom van jong technisch personeel te bevorderen. Hiervoor hebben zij behoefte aan een toegankelijk netwerk van scholen. Aan deze vraag  komt ‘Gastlessen, zó geregeld’ tegemoet. Deze nieuwe dienst brengt bedrijven en scholen in de omgeving met elkaar in contact waardoor matches ontstaan op basis van aangegeven wensen en behoeften.”

Goed voorbereid
Naast dat ‘Gastlessen, zó geregeld’ als online ontmoetingsplaats scholen en bedrijven bij elkaar brengt, kunnen zij er ook terecht voor tips en handige hulpmiddelen zoals formats, checklists en een training. Jongeren krijgen met dit initiatief een goed beeld van werken in de techniek en kunnen betere loopbaankeuzes maken.

Uiteenlopende praktijkvoorbeelden
De bedrijven Leertouwer en ZegersBouw vonden een match met scholen in de buurt via ‘Gastlessen, zó geregeld’, toen nog in pilotfase. ZegersBouw kreeg vijftig leerlingen van het VMBO 1e jaars Basis/ Kader over de werkvloer. Riane Metzke, HRM manager bij ZegersBouw: “Ik zou ieder bedrijf aanraden ook eens leerlingen over de vloer uit te nodigen. We komen, vanwege de uitstroom van ouder technisch personeel, in de toekomst handen, voeten en hersenen tekort in de technische branches. Daarom moeten we als sector nu jongeren enthousiast maken voor een baan in de techniek, en het brede palet aan mogelijkheden aan hen laten zien.”

Maarten van der Boon, werkzaam bij technisch dienstverlener Leertouwer stond als eerste gastdocent voor klas 4 van het vmbo-tl. Doel van de gastles was de leerlingen, waaronder veel jonge meiden, in te laten zien hoe dichtbij technologie bij hen komt, ongeacht het beroep dat zij kiezen. Van der Boon: “Ondanks dat ik ervaring heb met gastcolleges aan het HBO, vraagt het VMBO toch een andere aanpak. Zo wilde ik ervoor zorgen dat de vorm en inhoud aansloten bij de interesses, het niveau en leeftijd van de leerlingen. Het bleek een leuke ervaring. Voor de leerlingen, de docent zelf, maar ook voor mij. Ik kan mijn collega’s in het bedrijfsleven echt aanraden ook eens voor de klas te gaan staan.”

Aanmelden voor technische bedrijven
TechniekTalent.nu roept alle technische bedrijven en bedrijven met een technische afdeling op zich aan te melden voor de landelijke dienst ‘Gastlessen, zó geregeld’. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een bezoek brengen aan https://www.gastlessenzogeregeld.nu/ en zich aanmelden of een mail sturen naar info@gastlessenzogeregeld.nu