Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 163 seconden

In de huidige woningbouwmarkt staat het streven naar een duurzaam installatieconcept hoog op de agenda. Gemeenten maar ook woningcorporaties zien graag dat hun woningen toekomstbestendig zijn, en zetten daarbij in op de toepassing van duurzame energiebronnen. Met de warmtepomp kunnen bronnen als bodemenergie én buitenlucht optimaal worden benut. Dit leidt al enkele jaren tot een groei van de warmtepompmarkt. ISSO heeft daarom nu het-‘kleintje Lucht-waterwarmtepompen’ uitgebracht, dat de vakman gerichte vakkennis over dit onderwerp biedt.

Anders dan bij de toepassing van de cv-ketel, vraagt het ontwerp van een installatie met een warmtepomp andere, vaak kritische randvoorwaarden.’ Het ontwerpen met de cv-ketel zit de Nederlandse installateur in het bloed, maar de warmtepomp zijn velen nog niet gewend’, zo betoogt ISSO. Vandaar deze uitgave over de lucht-waterwarmtepompen. Eerder al verscheen al het naslagwerk ISSO-publicatie 98 Lucht-waterwarmtepompen gepubliceerd.

Stil staan bij specifieke eisen
“In de praktijk merken we dat ontwerpers en installateurs nog te weinig stil staan bij de specifieke eisen die een lucht-waterwarmtepomp aan het installatieconcept stelt”, vertelt Jan Aerts, projectcoördinator bij ISSO. “Natuurlijk weten zij wel dat je een warmtepomp met lagetemperatuurverwarming moet combineren. Maar het maken van een hydraulisch ontwerp gaat verder dan vloerverwarming of convectoren selecteren. Daarnaast, en dat maakt het product lucht-waterwarmtepomp zo interessant, is dit toestel erg veelzijdig. Je kunt een concept opbouwen met alleen de warmtepomp, maar hij is ook erg geschikt in bestaande situaties door hem te combineren met een cv-ketel. Het grootste deel van de tijd gebruik je in dat geval de warmtepomp, maar voor de pieken of voor het tapwater schakelt dan de cv-ketel bij.”

Veelzijdig maar complex
Volgens Jan Aerts verklaart de veelzijdigheid van de lucht-waterwarmtepomp ook meteen een deel van de complexiteit. “Je moet als vakman goed weten wanneer je welke configuratie het beste kunt toepassen, en vervolgens moet je dan voor die situatie het juiste ontwerp kunnen samenstellen. Daar gaat het in de praktijk nogal eens mis. Met ISSO-publicatie 98 ‘Lucht-waterwarmtepompen’ hebben we al een uitgebreid naslagwerk voor de ontwerper. Maar we weten uit ervaring dat juist die installateur met zijn drukke werkzaamheden, en ook monteurs of onderhoudsmensen, niet altijd de ruimte hebben om zich diep in die publicaties te verdiepen. Juist voor die doelgroep is ISSO-kleintje Lucht-waterwarmtepompen bedoeld.”

Compact en met focus
Het ISSO-kleintje Lucht-waterwarmtepompen heeft de woningbouw als focus en als doel het informeren van de vakman over de keuze, het ontwerp, de uitvoering, de oplevering en het beheer van een (individuele) elektrische lucht-waterwarmtepomp. De informatie is compact; de gebruiker zal snel tot de kern kunnen doordringen. Juist vanwege de veelzijdigheid van lucht-waterwarmtepompen komen meerdere concepten aan bod. Natuurlijk zijn functie voor verwarming – met of zonder cv-ketel – maar ook die voor koeling en opwarming van tapwater in nieuwe of bestaande woningen.

Opbouw via procesfases
Het ISSO-kleintje kent een opbouw waarbij alle relevante informatie is gerangschikt in de verschillende fasen van het proces: programmafase (vaststellen wensen in PvE), ontwerpfase (dimensionering), uitwerkingsfase (productselectie, bestek), realisatiefase (montage en oplevering), beheerfase (onderhoud/monitoring). “Omdat we met de ISSO-publicatie 98 en ook publicatie 72 over de Warmtepompboilers alle gedetailleerde informatie al hebben, konden we zeer effectief de kern samenvatten in dit ISSO-kleintje. Op dezelfde wijze hebben we ook andere ISSO-kleintjes gerealiseerd over onder meer warmteverlies, zonne-energie en vloerverwarming”, aldus Aerts.

Het Kleintje is beschikbaar via kennisbank.isso.nl