Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 70 seconden

De gemeente Leeuwarden is op zoek naar één partij of een consortium van partijen om het FUMO-gebouw in Grou te verduurzamen. Op maandag 14 november a.s. wordt daartoe marktontmoeting georganiseerd. Het gebouw met een vloeroppervlak van circa 3.300 m2 dateert uit 1978 en heeft verschillende verdiepingshoogtes. Gedeeltelijk zijn al renovaties uitgevoerd met een diversiteit aan materialen. Het gebouw heeft nu nog een energielabel C.

fumo-gebouw1De gemeente Leeuwarden wil de komende jaren haar gemeentelijke vastgoedvoorraad gefaseerd gaan verduurzamen. Naast energiebesparingen en CO2-uitstootafname wil men daarmee een voorbeeld stellen richting burgers en bedrijven. Het FUMO-gebouw vormt in dit kader het eerste pilotproject.

De opdracht betreft de renovatie en het onderhoud van het FUMO-gebouw voor een periode van 15 jaar. Een tweede vraagstuk betreft het meegroeien en transformeren van het gebouw met veranderende behoeften, het activiteitgerelateerd werken (AGW) en mogelijk een uitbreiding van het aantal fte dat gehuisvest dient te worden in het gebouw als gevolg van uitbreiding van de taken van FUMO. Behalve de ambitie energieneutraliteit streven beide partijen naar een gezonder binnenklimaat, verbetering van het imago en het circulair inzetten van materialen en producten.

Tijdens de marktontmoeting wordt het complete project toegelicht. De bijeenkomst wordt met een borrel besloten. Aanmelden voor de marktontmoeting kan tot en met 11 november 12.00 uur. Stuur een e-mail naar andries.hogeveen@anteagroup.com met naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van ‘Deelname Marktontmoeting FUMO 14 november’.

(Bron: Energiesprong)

[related_post themes=”text”]