Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 50 seconden

Euro-Index FlowTemp STVoor controle en het afstellen van een warmwatertoestel dient u de tapwaterhoeveelheid en –temperatuur te meten bij een tappunt. De FlowTemp®ST maakt gebruik van unieke meettechnologie, waarmee deze handeling snel, gemakkelijk en nauwkeurig kan worden verricht en de meetresultaten digitaal worden geregistreerd. De compacte FlowTemp®ST wordt onder een kraan geplaatst, waardoor het water door het instrument stroomt. Het toestel maakt met de nieuwste Bluetooth® Smart technologie draadloos contact met een Blauwe Lijn instrument, of een smartphone of tablet. De meetwaarden en de berekende capaciteit worden hierop weergegeven. De EuroSoft mobile App maakt het tevens mogelijk een meetrapport te genereren en deze op te slaan of te delen met collega’s of uw opdrachtgever. De FlowTemp®ST is toepasbaar voor legionellapreventie door middel van thermische desinfectie, waarbij het drinkwatersysteem gedurende een bepaalde tijd wordt doorgespoeld met water van een bepaalde (hoge) temperatuur. De FlowTemp®ST is een ideaal instrument om dit proces te monitoren en de meetresultaten te rapporteren.

Voor meer informatie: www.flowtemp.nl