Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

Acto Informatisering u uit voor de Ontbijtsessie ‘Geld is koning’. Deze sessie is bedoeld om inzicht te krijgen in de invloed die je als projectleider kunt uitoefenen op het gebied van ‘geld/cash-management’ en welke tools je daarbij kunt inzetten. Deze ontbijtsessie is vooral gericht op projectleiders, projectmanagers, vestigingsleiders en directieleden.

 

Door de veranderde markt¬omstandigheden is de beschikbaarheid van geld de afgelopen jaren nog belangrijker geworden binnen onze branche. Het ordervolume en de marges staan nog altijd onder druk, en het goed managen van de liquiditeit heeft de hoogste prioriteit. Sturen op en met uw geldstroom betekent vooruitkijken. Het kennen en bewaken van de variabelen die de bestedingsruimte bepalen is cruciaal als de liquiditeitspositie onder druk staat.

 

Tijdens deze bijeenkomst neemt Acto Informatisering u mee in de wereld waar geld koning is. Ze laten u zien welke mogelijkheden en tools u als projectleider heeft om de liquiditeitspositie van uw projecten (en dus van het bedrijf) te optimaliseren. De invloed van projectleiders op de financiële gezondheid van een bedrijf is groter dan u denkt, aldus Acto.

Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen:

– Inzicht krijgen in liquiditeitspositie door middel van dashboards.

– Belang van factureer-afspraken in verkoopproces.

– Registreren en bewaken van meer/minder werk.

– Belang van goed vastleggen en gebruiken factureerschema’s.

– Hulpmiddelen voor de projectleider:

 – Toolbox.

  – Projectkaart.

  – App voor de projectleider.

U kunt zich aanmelden via info@acto.nl.

Voor meer informatie: www.acto.nl