Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 237 seconden

Nieuwe TA-Modulator regel- en inregelafsluiter en TA–Slider de meest geavanceerde motor in de huidige markt.
Hoe u geld en energie kunt besparen met een intelligente regelafsluiter
IMI -TA-Modulator + TAS 160Een fijninstelling is een vereiste om een comfortabele en stabiele temperatuur in een leef- of werkruimte bereiken. Als de regeltechniek van een verwarming- of koelsysteem niet goed gekozen is ontstaan er temperatuur afwijkingen die het comfort niet ten goede komen. Ook is er dan een risico van bovenmatig geluid, kan het systeem aanzienlijk meer energie gebruiken dan gewenst en ondefinieerbare klachten veroorzaken. IMI Hydronic Engineering heeft een nieuwe, elegante oplossing om genoemde problemen het hoofd te bieden: TA-Modulator, een zeer nauwkeurige drukonafhankelijke regel- en inregelafsluiter met een volledig nieuwe en revolutionaire motor; TA-Slider. Bij toepassing van deze nieuwe revolutionaire producten krijgt men exact de hoeveelheid energie die nodig is om een perfect comfort en een lage energierekening te garanderen.

Temperatuurschommelingen en een hoog energieverbruik worden meestal veroorzaakt door te grote of te kleine regelafsluiters, overdebiet of onderdebiet en niet correct ingestelde pompen. Ook regelafsluiters met alleen de mogelijkheid het noodzakelijke debiet te leveren om de gewenste temperatuur te bereiken en stabiel te houden dragen niet bij aan een energievriendelijke installatie.

Deze tekortkomingen mogen niet worden onderschat: één graad hogere ruimte temperatuur in de winter verhoogt het jaarlijkse energieverbruik met 6% tot 11 % . De cijfers voor koelsystemen zijn nog dramatischer: één graad lagere ruimte temperatuur dan nodig is komt neer op een jaarlijkse stijging van de energiekosten van 12% tot 18%.
De energievraag en het debiet hebben geen lineaire relatie naar koeling- en verwarmingsbatterijen. Een debiet van 20% is nodig voor het afgeven van 50% vermogen. De meeste systemen zijn (over)bemeten voor slechts een paar vollast dagen per jaar. Een debiet van 100 % is dan ook alleen nodig in nauwelijks voorkomende vollast situaties. Rekening houdend met deze feiten, vereisen eindunits een debiet van ongeveer 25% voor 80 % van het seizoen.

Huidige toegepaste regelafsluiters met aan/uit motoren leveren alles of niets. De variërende energievraag kan het eenvoudigst worden vergeleken met het brandstofverbruik van een auto: als de bestuurder altijd vol gas geeft en vervolgens weer afremt, is de tank veel sneller leeg dan wanneer hij rijdt met een constante snelheid.

 

Precisie is alles
Aangezien slechts minimale aanpassingen van het debiet nodig zijn om de gewenste temperatuur stabiel te houden, is een grote nauwkeurigheid van de regelafsluiter inclusief de motor een vereiste. Veel aandacht is dan ook besteed aan de nieuwe TA-Modulator. Uniek gevormde regelkegel met een gepatenteerde EQM-karakteristiek, welke een 6 keer groter werkgebied heeft dan een lineaire afsluiter met een gelijk debiet. Uniek is ook dat u met de TA-Modulator een uitstekende mogelijkheid krijgt om het debiet nauwkeurig te regelen tot bijna het nulpunt.
De TA-Modulator valt in de categorie van de “drukonafhankelijke regel- en inregelafsluiters”, ook wel PIBCV genoemd. De ingebouwde drukverschilregelaar beschermt de afsluiter tegen drukschommelingen in de installatie, hierdoor blijft de temperatuur zeer stabiel en wordt het aantal motor bewegingen geminimaliseerd, hetgeen de levensduur verlengt.

Bovendien beschermt de TA-Modulator de installatie tegen overdebieten,
biedt automatische waterzijdige inregeling, vereenvoudigt de inbedrijfstelling en bespaart op de energiekosten van de pomp tot wel 40 % . In tegenstelling tot de meeste concurrerende producten, is de TA-Modulator in staat zowel de druk als het werkelijke debiet over de klep te meten. Het is daardoor eenvoudig de pompen exact in te stellen om daarmee de energiekosten te minimaliseren. Ook fouten of eventuele storingen in het systeem zijn eenvoudig te lokaliseren en te corrigeren door de mogelijkheid van het meten te benutten.

Afhankelijk van de toepassing, kan de TA-Modulator worden geregeld door middel van de nieuwe digitale gestuurde motor TA-Slider en indien u dat wenst ook nog met de wel bekende thermische motor EMO-TM. De nieuwe TA-Slider motor – volledig digitaal te configureren met een smartphone of PC – kan gebruikt worden met of zonder BUS communicatie. U krijgt de mogelijkheid om meer dan 200 verschillende instellingen en programmering opties te gebruiken. Hiermee staat de TA-Slider garant voor onbeperkte toepassing mogelijkheden, voor een slimmere regeling welke bijdraagt aan een lager energieverbruik, maar ook een correcte waterzijdige inregeling. Eenvoudige en snelle selectie, evenals 50 % tijdbesparing bij de montage en inbedrijfstelling en het eenvoudige opsporing van fouten zijn slechts een paar van de vele voordelen.

Ontwerpers, installateurs en eigenaren van gebouwen kunnen uiteindelijk veel profijt hebben van deze nieuwe afsluiter technologie. Ontwerpers kunnen afzien van de tijdrovende en complexe planning en kunnen de grootst mogelijke energie-efficiëntie garanderen door toepassing van deze moderne high-tech oplossing. Installateurs kunnen profiteren van de stille en betrouwbare werking zonder klachten van klanten, terwijl de gebruikers zich kunnen zich verheugen op een perfect temperatuur comfort en lage operationele kosten.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met IMI Hydronic Engineering B.V., Postbus 188, 2400 AD Alphen aan den Rijn.
Telefoon +31(0)172492041 info.nl@imi-hydronic.com, www.imi-hydronic.nl