Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 169 seconden

Bekendheid en gebruik van BIM onder architecten neemt toe, Engelse en Nederlandse architecten lopen voorop. Vergeleken met twee jaar geleden zijn nu meer architecten bekend met Building Information Modeling (BIM). Hoewel gestaag, neemt het aantal gebruikers ook toe. Terwijl in Engeland en Nederland een aanzienlijk deel van de architecten inmiddels al enige ervaring heeft met het gebruik van BIM, moeten vooral hun Franse, Spaanse en Italiaanse collega’s de kennis over BIM nog opdoen.

Dit zijn enkele conclusies van de Q4 2013 European Architectural Barometer, een onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd onder 1.600 architecten in acht Europese landen.

Architecten kunnen worden gezien als een leidende indicator in bouwactiviteiten.

 

Sinds 2009 monitort Arch-Vision de penetratie van BIM onder Europese architecten. De voordelen van BIM zijn goed bekend en vanwege dit feit was een groei in het gebruik van BIM verwacht. Vooral omdat opdrachtgevers en investeerders steeds meer zoeken naar manieren om faalkosten te reduceren, zodat beter, sneller en goedkoper gebouwd kan worden. De adoptie van BIM gaat echter langzaam in de meeste West-Europese landen waarin de European Architectural Barometer loopt. Uit het recentste onderzoek blijkt dat de meeste Europese architecten nog steeds in een erg vroeg stadium zitten met betrekking tot de bekendheid met BIM. In Frankrijk, Spanje en Italië heeft een aanzienlijke meerderheid zelfs nog nooit gehoord van BIM. Hoewel er duidelijk vooruitgang is ten opzichte van twee jaar geleden, heeft BIM nog een lange weg te gaan in Europa.

 

De uitzonderingen in dit verhaal zijn de Nederlandse en Engelse architecten, bij wie het gebruik van BIM in twee jaar tijd (sinds 2011) aanzienlijk is gestegen: 20% hoger in Engeland en ongeveer 10% hoger in Nederland. Deze twee landen waren ook de koplopers in 2011 en in 2013 lopen zij dus nog steeds voorop. In Engeland is de bekendheid met BIM beduidend gegroeid vanwege initiatieven vanuit de overheid –  de Governmental Construction Strategy in 2011 – waarbij geëist werd dat in 2016 gebruik moet worden gemaakt van 3D BIM in bouwprojecten van de overheid. Architectenbureaus die in de race wilden blijven voor overheidsprojecten begonnen BIM te implementeren (in 2013 gaf 6% van de Engelse architecten aan BIM is al hun projecten toe te passen en 17% gaf aan het bij steeds meer projecten toe te passen). De Nederlandse overheid heeft eveneens een BIM standaard ingevoerd, welke in eerste instantie vereist is in Dbfmo-projecten.

 

Door het inzien van de voordelen en het eisen van BIM in projecten door overheden, zal de adoptie van BIM sneller gaan. Door de besparingen die kunnen worden gemaakt in het gehele bouwproces, zal het bouwen en exploiteren van gebouwen ook aantrekkelijker worden voor investeerders en opdrachtgevers. Van de Nederlandse architecten geeft 24% aan dat zij al verzoeken hebben gehad van investeerders en klanten om BIM toe te passen in projecten; ditzelfde geldt voor 14% van de Engelse architecten.

Deze en vele andere resultaten en ontwikkelingen in de Europese bouwsector zijn terug te vinden in de European Architectural Barometer, een internationaal onderzoek onder 1.600 architecten in Europa. Dit onderzoek wordt door Arch-Vision vier keer per jaar uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, Nederland, België en Polen. Naast indicatoren om toekomstige Europese bouwvolumes te voorspellen, wordt elk kwartaal een thema behandeld. In Q4 2013 was dit Building Information Modeling (BIM). Architecten zijn een waardevolle bron ter voorspelling van toekomstige bouwvolumes, zij zijn eveneens sterk bepalend voor de wijze waarop en met welke materialen er gebouwd wordt.