Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 38 seconden

‘Het streven naar een volledig gasloze warmtevoorziening van woningen kan de energietransitie vertragen en onnodig duur maken. Dit betoogt Kees van der Leun in een opiniestuk in NRC. Hij is directeur van Ecofys Nederland, adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Voor gebieden met een hoge dichtheid (tot zo’n kwart van onze woningen) ziet hij een oplossing in de distributie van duurzame warmte, bijvoorbeeld uit geothermie (aardwarmte). Voor de overige woningen zijn oplossingen komt de toepassing van een elektrische warmtepomp veelal in aanmerking. En voor die woningen lijkt een hybride oplossing verstandiger, betoogt Van der Leun: ‘Behoud het gasnet en zet gas in als elektriciteit schaars is. In zo’n oplossing wordt het gasverbruik sterk teruggebracht vergeleken met de huidige situatie, waardoor inzet van duurzaam gas mogelijk wordt.’