Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 75 seconden

gelijkstroomEr is een verschuiving gaande van fossiele brandstoffen naar lokaal opgewekte, schone en duurzame elektriciteit. De dagen dat iedere nieuwbouwwoning standaard aangesloten wordt op het aardgasnet komen achter ons te liggen, zo is de verwachting. Dit zal effecten hebben op wonen en werken, maar ook op de gehele bouw- en renovatieketen. Duurzame energie-opwekkers als zonnepanelen enerzijds en elektrische auto’s anderzijds hebben één ding met elkaar gemeen: ze produceren of werken op gelijkspanning (DC). Maar uit het stopcontact komt al meer dan honderd jaar wisselspanning (AC). Bij de omzetting van AC naar DC gaat veel energie verloren en het kost onnodig veel componenten en grondstoffen.

Met gelijkspanning gaat het rendement van duurzame energiebronnen als zon en fuel cells aanzienlijk omhoog, zijn minder elektrische componenten nodig in het net en wordt fors bespaard op kostbare koperen kabels. En tenslotte levert Gelijkstroom een ‘intelligent netwerk’: over een gelijkstroomnetwerk kan ook informatie worden verzonden, wat aparte datanetwerken overbodig kan maken.

Het seminar De Gelijkspanningsrevolutie gaat in op de ‘herontdekking’ van gelijkspanning. Innovators en experts geven inzicht in de meest recente onderzoeksresultaten en de resultaten van de eerste experimenten en initiatieven met DC. Het seminar, dat op 25 mei a.s. in De Reehorst in Ede plaatsvindt, geeft verder antwoord op vragen als:

-hoe kan DC de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening stimuleren?

-wat zijn de plannen van de netbeheerders?

-hoe loopt de route van lokale outdoor DC naar Smart City en Smart home?

Voor meer informatie over het seminar klik u hier

[related_post themes="text"]