Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 70 seconden

Sinds 1 juli is de wettelijke plicht tot het aanleggen van een gasaansluiting bij nieuwbouwhuizen vervallen, wat feitelijk een verbod betekent op het aanleggen van een gasaansluiting. Dit verbod gaat gepaard met torenhoge ambities en wensen. Maar zijn die wel realiseerbaar en is het wel zo verstandig? En voor wie zijn de kosten eigenlijk?

Dit vraagt Berend van der Veer zich af in een column die hij namens de vereniging van Nederlandse Fabrieken van Gasafvoerleidingsystemen, ROGAFA, schrijft in de nog te verschijnen InstallateursZaken van november. “Wij willen ook een schoner milieu en een goede gezonde toekomst voor onze kinderen. Wat ons ernstig zorgen baart is dat alle maatregelen al genomen worden of zijn, maar waar is het grotere plan? Hebben we er wel goed over nagedacht? We hebben het beste gasnetwerk van de wereld en we gaan er zonder goed alternatief al toe over om dit af te breken.

Er word op dit moment hard gewerkt aan alternatieven als biogas en waterstof waarvoor de bestaande gasinfrastructuur prima geschikt is. Wij, Nederland, zijn het enige (gas)land ter wereld met een gasverbod. Landen om ons heen gaan massaal over op gas als alternatief voor andere fossiele brandstoffen en daar ligt geen prachtig gasnetwerk. Laten we de discussie openen. Is dit wel het alternatief wat we willen?”

De column van Berend van der Veer staat in het praktijkblad InstallateursZaken dat 6 november a.s. verschijnt