Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 139 seconden

Nexans bracht op 16 september technische experts, academici en klanten bijeen voor de eerste conferentie over brandveilige kabels en de CPR in Nederland. Omdat de CPR op 1 december 2015 van kracht wordt, moeten installateurs, bestekschrijvers en ingenieurs nu gaan nadenken over brandveiligheid en hun verantwoordelijkheden.

Klanten, academici, installateurs en bestekschrijvers bespraken de link tussen brandveiligheid, de nieuwe CPR en burgerlijke verantwoordelijkheid. Experts presenteerden hun nieuwste bevindingen op het gebied van materialen, regelgeving en aansprakelijkheid, waaronder de nieuwe Europese verordening en de gevolgen daarvan voor Nederland.

Sprekers van het Instituut voor Bouwkwaliteit en de faculteit Staats- en Bestuursrecht van de VU in Amsterdam legden de nieuwe regelgeving uit aan de deelnemers. Zij bespraken de wettelijke en ethische plichten van organisaties in de EU-lidstaten als de CPR van kracht wordt.

Tijdens de conferentie werd ook besproken hoe belangrijk bouwproducten voor de brandveiligheid zijn. Experts van Nexans gaven inzicht in de technische uitdagingen waarmee kabelfabrikanten zijn geconfronteerd om te kunnen voldoen aan de CPR en hoe Nexans deze heeft overwonnen. Ook werden de noodzakelijke innovaties om te kunnen blijven voldoen aan de wetgeving nader belicht.

De conferentie had een duidelijke boodschap: de branche moet zich voorbereiden op de komende regelgeving. Zodra deze werd aangekondigd, is Nexans aan de slag gegaan om bestekschrijvers, installateurs en groothandels tijdens de één jaar durende overgangsperiode te ondersteunen zodat ook zij aan de nieuwe verordening kunnen voldoen.

CPR biedt de EU-lidstaten een gemeenschappelijke taal voor het opstellen van hun brandveiligheidswetgeving. De regelgevende instanties van de afzonderlijke lidstaten bepalen aan welke prestatieniveaus aannemers en installateurs zich moeten houden. In Nederland zal NTA 8012 worden aangepast aan de CPR en gepubliceerd gaan worden als NEN 8012.

De conferentie was toegespitst op de gevolgen van de regelgeving voor de bouwactiviteiten in Nederland. De regelgevende instanties hebben gebruik gemaakt van de CPR om de kwaliteit in de bouw te verhogen om gebouwen veiliger te maken en de financiële gevolgen van brand te reduceren. Door ervoor te zorgen dat bouwprojecten worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen, die de juiste procedures volgen en de juiste producten gebruiken, wordt het risico op brand beperkt.

Marcel Greveling, Sales Director bij Nexans in Nederland zei: “Nexans is jarenlang bezig geweest met het testen van onze kabels aan de hand van de nieuwe normen. Daarom kunnen we onze expertise nu al delen met onze klanten om hen te helpen met de overgang naar de CPR. We zijn er trots op dat we het eerste bedrijf zijn dat experts en klanten bijeenbrengt om te kunnen spreken over het effect dat de nieuwe CPR voor kabels zal hebben op brandveiligheid en de wettelijke en ethische plichten van bedrijven en organisaties.”

De conferentie vond plaats in Jaarbeurs Utrecht en werd bijgewoond door circa 100 afgevaardigden van overheidsinstanties, toezichthouders, bestekschrijvers, installateurs en groothandels.

Voor meer informatie: www.nexans.nl