Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 66 seconden

fmeFME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming pleit voor een ambitieuze agenda van sociale partners en de Europese Commissie om arbeidsmarkten te dynamiseren en te investeren in technische skills en competenties. Dezentjé Hamming deed deze oproep tijdens de Europese Social Summit voorafgaande aan de Europese Raad, in aanwezigheid van onder meer de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, de Eurocommissarissen Dombrovskis en Thyssen, Minister-President Mark Rutte en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher. Naast een Europees wetgevend kader dat flexibel werken stimuleert, pleitte Ineke Dezentjé Hamming onder meer voor het bevorderen van digitaal leren en open educational resources. Ook onderstreepte zij het belang van het zo vroeg mogelijk aanleren van digitale skills, het ruim baan geven aan leven lang leren en wederzijdse erkenning van skills en kwalificaties tussen EU-landen.

Dezentjé Hamming – sinds 2014 ook president van de Europese werkgeversorganisatie voor 200.000 bedrijven in de metaal en elektrotechnische industrie Ceemet –benadrukte de belangrijke rol die sociale partners hierbij spelen. “We moeten ons voorbereiden op een enorme transitie en onze verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat mensen aan de kant blijven staan.” Zij verwees naar het Nederlandse initiatief voor een fieldlab sociale innovatie, waarin werkgevers, werknemers en het Ministerie van SZW verkennen wat digitalisering in de industrie betekent voor de manier van werken en wat dat vraagt aan nieuwe vaardigheden van medewerkers.