Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 97 seconden

Het aantal deelnemers van Stichting LightRec – in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting – is de afgelopen maanden gestegen naar 437. Sinds januari 2014 hebben 22 nieuwe deelnemers zich aangemeld bij het inzamelsysteem. De toename is mede het gevolg van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor verlichtingsproducenten die begin dit jaar van kracht werd.

Vooral producenten en importeurs van ledverlichting hebben zich aangemeld als deelnemer voor het inzamelsysteem. Ook ledlampen, die steeds populairder worden, moet aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze worden ingezameld en gerecycled. LightRec is verheugd met de stroom aan nieuwe deelnemers en neemt aan dat hiermee het overgrote deel van de Nederlandse producenten en importeurs zich officieel bij haar heeft geregistreerd.

De AVV, die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, verplicht producenten en importeurs van verlichting om zorg te dragen voor de recycling van de eigen producten door zich aan te sluiten bij het inzamelsysteem  van LightRec. Nog niet alle producenten hebben daar gehoor aan gegeven, aldus Jeroen  Bartels, manager van LightRec. “Als meer producenten zich aanmelden kunnen we de financiering van de inzameling en recycling van verlichting ook voor de toekomst garanderen. Zodat we zoveel mogelijk lampen en armaturen kunnen recyclen en schaarse grondstoffen kunnen behouden.”

LightRec hoopt met de AVV de nieuwe Europese 2019-doelstelling te halen, te weten 85 procent inzameling en recycling van al het vrijkomende elektronisch afval (e-waste). Hoewel deze doelstelling niet specifiek voor verlichting geldt, wil Lightrec dit doel ook voor lampen nastreven. Bovendien worden producenten en importeurs met de komst van de AVV maximaal ontzorgd. LightRec is vanaf nu aanspreekbaar op de prestaties van het systeem. Ook de wettelijke garantiestelling die individuele producenten en importeurs volgens de Europese regelgeving hebben, valt nu terug op de stichting.

Producenten en importeurs die nog niet deelnemen aan het systeem, kunnen zich registreren via Wecycle. De AVV is van kracht tot 31 december 2018. LightRec dient jaarlijks over de voortgang te rapporteren.

Voor meer informatie: www.lightrec.nl