Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 186 seconden

Fabrikanten doen hun uiterste best om bestaande installatietechnologie maximaal door te ontwikkelen. Daardoor ontstaan er mooie innovaties, waarvan er een aantal op de VSK 2014 beloond wordt met een VSK Award. “Exposanten halen het maximale eruit. Het wordt echter tijd baanbrekende innovaties van de tekentafel om te zetten in een concreet product”, zegt Ed Nijpels, voorzitter van NLIngenieurs en juryvoorzitter van de VSK Awards. “We dagen daarom fabrikanten uit nog meer innovatief vermogen aan de dag te leggen.”

 

Elf nominaties heeft de jury geselecteerd uit de 32 inzendingen voor de VSK Awards. In vier categorieën zullen op de VSK 2014 (van 3 – 7 februari in de Jaarbeurs in Utrecht) de winnaars bekend worden gemaakt: design, energiebesparing, systeemoplossingen en installateurszaken.

Ed Nijpels vindt dat bij de elf genomineerden mooie innovaties zitten. Tevreden constateert hij dat fabrikanten de gebruiker nu echt centraal gaan stellen. “Je ziet dat fabrikanten in toenemende mate de techniek zo ontwikkelen dat de gebruiker er maximaal van profiteert. De focus verschuift van techniek naar de gebruiker.” De juryvoorzitter noemt dit een goede ontwikkeling. Uiteindelijk heeft de fabrikant er immers baat bij als de consument omwille van het gebruiksgemak, een product gaat gebruiken.

 

Tegelijkertijd constateert de jury dat de Nederlandse gasbel de innovatie bij Nederlandse fabrikanten afremt. Ed Nijpels: “Er zitten mooie innovaties bij de inzendingen, maar we zien geen echte doorbraaktechnologie. Veelal gaat het om doorontwikkeling van bestaande technologie. Fabrikanten halen hier het maximale uit. Dat is goed, maar het wordt tijd om baanbrekende innovaties van de tekentafel in een concreet product om te zetten.”

 

Hij denkt dan met name aan nieuwe technologie om bijvoorbeeld zonne-energie om te zetten in gas voor cv-installaties. Of andere koppelingen tussen hernieuwbare energie en de verwarmings- en klimaatinstallaties. Sommige fabrikanten geven weliswaar aanzetten in deze richting; de echte doorbraak laat op zich wachten. Dat heeft volgens Ed Nijpels alles te maken met de unieke positie die Nederland heeft als gasdistributieland. “Onze gasbel werkt remmend op de innovatie. De noodzaak om baanbrekende technologie te ontwikkelen, ontbreekt.”

 

Hij denkt dat het Energieakkoord deze doorbraaktechnologieën wellicht kan forceren. “Dit akkoord gaat een geweldige stoot geven aan bedrijven die bezig zijn nieuwe technologie te ontwikkelen. Om van vier naar veertien procent duurzaam opgewekte energie te komen, moet er een heleboel werk worden verzet. Dat is een geweldige opgave. Jasje uit en mouwen opstropen.” Het Energieakkoord geeft een waaier aan mogelijkheden om als industrie met innovatieve oplossingen te komen. Aan fabrikanten nu de taak qua innovatie een tandje bij te schakelen.

 

De juryvoorzitter denkt dat daarnaast de installateurs nog een extra duit in het zakje kunnen doen. Innovatie ontstaat immers pas als de markt er om vraagt. “De installateurs roeren zich nog niet voldoende. Ze spelen op zeker en nemen te vaak genoegen met bestaande technologie, die ze risicoloos kunnen toepassen.” Daarom pleit hij ervoor dat de brancheverenigingen samen met fabrikanten aan de slag gaan om het kennisniveau bij de installateurs te verhogen. Voorlichting, bij- en omscholing verdienen meer aandacht.

 

De installateur treft immers een mondige consument tegenover zich die zich al uitgebreid via het internet heeft geïnformeerd over mogelijkheden om energie te sparen en duurzamer te worden. “De installateur moet zorgen méér te weten dan de consument en het debat aan te gaan over de beste oplossing. Want de consument weet inmiddels dat de goedkoopste oplossing niet altijd de beste voor zijn portemonnee is.”

 

De bekendmaking van de VSK Awards gebeurt tijdens de eerste beursdag van de VSK, op 3 februari. Tijdens het VSK Diner reikt juryvoorzitter Ed Nijpels dan de VSK Awards uit aan de winnaar in elk van de vier categorieën. Op de beursvloer zelf zijn alle nominaties en de winnaars duidelijk herkenbaar.