Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 208 seconden

De presentatie van Icopal, fabrikant van hoogwaardige dakbedekking, op Building Holland, platform voor het nieuwe bouwen van 6 tot 8 mei 2014 in de RAI in Amsterdam, staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Icopal investeert al jaren fors in duurzaamheid. Alle producten en oplossingen voor bijvoorbeeld luchtzuivering en klimaatbeheersing zijn op de beurs overzichtelijk bij elkaar gebracht.

Bezoekers kunnen direct genieten van zuivere lucht aan de speciale zuurstofbar. Het bedrijf zet in op de volgende pijlers: maximaal hergebruik, zuivere lucht, innovatie, samenwerking en slimmer gebruik van grondstoffen.

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft Icopal Universal tot de meest milieuvriendelijke keuze voor dakbedekking op platte daken uitgeroepen. Deze nummer één positie op de lijst van Stempel-Nibeproducten met DUBOkeur® dankt het product aan de combinatie van recyclebaarheid, de lage massa, de lange levensduur en de schone grondstoffen. Het éénlaags dakbedekkingsysteem is meer dan alleen sterk, flexibel en weersbestendig. Na de verwachte levensduur van dertig jaar is het ook nog eens recyclebaar. In het productieproces gebruikt Icopal groene stroom en de productie-installaties zijn goed geïsoleerd. Deze groenste dakbedekking van Nederland is voor klanten bovendien fiscaal aantrekkelijk doordat de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de regeling ‘willekeurige afschrijving van milieu-investeringen’ (Vamil) van toepassing zijn.

Belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsfilosofie van Icopal is het recyclen van gebruikt materiaal zoals pvc. Haar voortrekkersrol binnen de branchevereniging Vekudak, de verenigde Icopal_Snijafval_PVC_Bigbagleveranciers van pvc dakbedekking, leidde ertoe zich aan te sluiten bij RoofCollect. Op die manier worden de aangesloten leden geholpen met het inzamelen van pvc snijafval. Maar ook in de eigen producten gebruikt Icopal bij voorkeur recyclebaar of gerecycled materiaal. Zo zit er minimaal 15% gerecycled materiaal in de APP dakbedekking. En natuurlijk zijn de daken, nadat de levensduur is verstreken, volledig recyclebaar zodat er opnieuw daken van gemaakt kunnen worden. Op die manier levert het hergebruik van bitumen een aanzienlijke CO2 besparing op in de keten.

Noxite is een voorbeeld van een Icopal-product dat actief bijdraagt aan een beter milieu. Deze dakbedekking maakt de lucht schoon en absorbeert minder warmtestraling. De korrels waaruit deze bijzondere bitumen dakbedekking is opgebouwd, zuiveren de lucht van schadelijke NOx-deeltjes. Eén vierkante meter dakbedekking geeft twaalf mensen elk jaar schone lucht. Illustratief voor de positie van Icopal, die veel verder gaat dan het produceren van dakbedekkingen. Voor de R&D afdeling nemen het milieu en de toekomst van de aarde een belangrijke plaats in bij de productontwikkeling.

Op het productieterrein van Icopal in Groningen staat een proefinstallatie waarmee de CO2 uitstoot van de bitumenrecyclingfabriek deels kan worden afgevangen. In dichte zakken bevinden zich algen die de CO2 als Algenzakken 72dpivoeding gebruiken. De algen verdubbelen zich elke 36 tot 48 uur waarna een deel wordt geoogst. De geoogste algen worden vervolgens weer gebruikt in het productieproces van bitumen producten. De algen reduceren dus de CO2 uitstoot en dienen later zelf als grondstof. Een uniek proces waarbij duurzaamheid en recycling worden gecombineerd in een out-of-the-box oplossing.

Het tegengaan van verspilling wordt uitgedrukt door de positie op de CO2 prestatieladder. Alle activiteiten van Icopal zijn erop gericht niet meer grondstoffen en energie te gebruiken dan strikt noodzakelijk. Vorig jaar kreeg Icopal als eerste dakbedekkingsproducent in Nederland een KIWA certificaat. Het bedrijf behaalde niveau 4 op de CO2 prestatieladder. Dit certificaat onderstreept dat Icopal serieus werk maakt van CO2 reductie, zowel in haar eigen productieproces als in de samenwerking met anderen.

Duurzaam produceren doe je niet alleen. Het is geen geïsoleerd begrip, maar een verantwoordelijkheid voor de hele keten. Icopal is bij het verbeteren van haar producten en productiewijzen steeds actief op zoek naar optimale samenwerking met kennisinstellingen en partners in de (bouw)keten. Dat zit iedere medewerker in de genen.

Om te onderstrepen dat Icopal wil blijven bijdragen aan een schoner milieu en zuivere lucht kunnen bezoekers op adem komen in de speciale zuurstofbar. De zuurstof zuivert de longen en helpt het lichaam te herstellen. Na een intensieve beursdag stromen belangstellenden weer helemaal vol energie en worden de mogelijkheden van innovatieprogramma’s, duurzaamheid en schone lucht voor iedere organisatie verder onder de loep genomen.

Voor meer informatie: www.icopal.nl