Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 179 seconden

De ophef over de TopLine toestellen van Nefit hebben ook op onze sociale mediakanalen geleid tot de nodige reacties. Problemen met cv-ketels beperken zich niet tot alleen de Nefit toestellen, aldus een aantal installateurs. Zo wordt ook de Econpact serie van Agpo (Ferroli) als een ketel met ‘een geschiedenis’ neergezet. Een bekend probleem, aldus directeur After-Sales Cor Heilbron van Ferroli, dat we destijds hebben opgelost met een terugroepactie.

Installatienet sprak met een installateur die liever anoniem wil blijven. In het verleden hebben hij en collega’s talloze, “honderden”, Agpo (Ferroli) Econpact serie toestellen moeten verwijderen, omdat ze een gevaarlijke situatie opleverden. “Het probleem was dat de voorplaat van de wisselaar wegsmolt. Hoe dat kwam? De wisselaar was inwendig vervuild, het rookgas kon daardoor niet worden afgevoerd door de rookgasafvoer. Dat hete gas zoekt dan het zwakste punt en kwam bij het aluminium terecht van de warmtewisselaar, dat smolt dan weg. Als we aanklopten bij de fabrikant werden we met een kluitje in het riet gestuurd. Ik ben inmiddels zelfstandige en werk nu met andere technieken. Maar ik weet dat er nog ketels van deze serie hangen in duizenden woningen. Daar maak ik me wel eens zorgen over.”

“Iedere fabrikant is wel eens aan de beurt”
Cor Heilbron, directeur After-Sales van Ferroli, geeft aan bekend te zijn met het probleem. “We hebben een terugroepactie gehad en op onze website is een speciale sectie ingericht over de Megadens en Econpact serie. Ik draai inmiddels zelf al aardig wat jaren mee in deze branche. Wat je ziet is dat iedere fabrikant wel eens aan de beurt is. Dan mankeert er wat aan het ene ketelmerk, dan aan het andere, en ga zo maar door. Dat is ook wel logisch, onder meer vanwege het feit dat we allemaal met dezelfde OEM-leveranciers werken. Wat dan in ieder geval belangrijk is, is om direct zelf met het probleem naar buiten te komen.”

“Overigens wil ik benadrukken”, vervolgt Heilbron, “dat deze Agpo smeltschades zich alleen voordoen bij extreme vervuiling door geen, slecht, onvoldoende of niet correct uitgevoerd onderhoud. Heel belangrijk is ook dat de genoemde Agpo toestellen een extra binnenmantel hebben waarin onderdruk heerst. Wanneer smeltschade zich dan toch voordoet, zal de ketel zichzelf uitschakelen.”

Klachten over de serviceverlening
Heilbron herkent zich overigens niet in de klachten over de serviceverlening. “Wij zijn juist heel servicegericht. Het is het soms ook moeilijk voor ons om een goed beeld te krijgen van wat er speelt, omdat consumenten regelmatig wel hun klachten uiten op websites, maar ze niet aan ons doorgeven. Ook de rol van de installateur is erg belangrijk in dit verhaal. Zij moeten wel goede informatie verstrekken aan de consument over deze ketels.”

Hij voegt daaraan toe dat Agpo volledig openheid van zaken heeft gegeven en de NVWA volledig op de hoogte en betrokken heeft gehouden. “In 2009 hebben wij zelf via de landelijke pers, nieuwsbrieven aan adviesbureaus, installateurs, cursusaanbod, onderhoudsinstructies iedereen op het probleem gewezen. Er is er altijd openheid van zaken geweest naar de NVWA inzake de aantallen schade gevallen en we doen inspecties. Verder is op verzoek van de NVWA een risicoanalyse gemaakt waarin naar voren kwam dat de overeengekomen maatregelen risico’s minimaliseren en afdoende zijn. Een voorbeeld is dat wij de onderhoudsets preventief hebben aangepast in overleg met de NVWA. Ook hebben we aan onze homepage een speciale link met informatie toegevoegd, met uitleg voor consument en professional. Vanuit de afdeling service, ten slotte, wordt ieder jaar middels een brief uitvoerig gewezen op de fabrieksonderhoudsinstructies. Intern zijn er procedures en richtlijnen die er moeten zorgen voor een goed veiligheidsbeleid.”