Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 99 seconden

faalkosten_3_faalkosten_de_bouwwereld_uit_www_sbr_nlHet gaat elk jaar beter met de installatiesector en de branche is positief over de toekomst. Dit is te zien in de conjunctuur van het 3e kwartaal 2016 van de installatiebranche, opgesteld door Uneto-VNI. Zo blijkt dat 30% van de ondervraagde leden een winst van meer dan 5% verwacht vergeleken met het vorige kwartaal. Maar uit onderzoek van BouwKennis blijkt dat tot wel 11,5% van de omzet nog steeds verloren gaat aan faalkosten. Waar zit de financiële lekkage?

De Uneto-VNI-leden genereerden in 2014 een omzet van bijna 13 miljard euro. Volgens de cijfers van BouwKennis kampt de installatiesector dus met grofweg een miljard euro aan faalkosten. Deze kosten ontstaan door praktisch onzichtbare fouten op organisatorisch gebied. Mede dankzij Uneto-VNI innoveert de sector door de inzet van nieuwe standaarden zoals het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) en de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Deze standaarden leveren een bijdrage aan een betere communicatie tussen bedrijven in de bouw en installatie.

Hiermee is de sector er nog niet: 51% van de installateurs meldt in het onderzoek van BouwKennis dat een slechte werkvoorbereiding of fouten in de planning veel faalkosten veroorzaken. Die fouten ontstaan in een complexe omgeving waar medewerkers verspreid over verschillende locaties werken en verantwoordelijk zijn voor hun eigen administratie. Het lekt op meerdere plekken kleine bedragen die opgeteld de installatiesector veel geld kosten. Als de installatiesector deze vermijdbare problemen wil oplossen moet er worden geïnvesteerd in bewustzijn en innovatie op de werkvloer. Communicatie, transparantie en structuur in bedrijfsprocessen zijn de sleutels om de installatiesector naar structureel lagere faalkosten te brengen.

Goed nieuws. Er zijn al installatiebedrijven die de innovatieslag maken. Neem bijvoorbeeld GUTS dat in samenwerking met ITMobile al flink aan de weg timmert. Dankzij real time, volledig automatisch vastgelegde data over de uitvoering van het werk wordt tijdig inzichtelijk waar ingegrepen moet worden. De gehele administratieve afhandeling als verloning, nacalculatie en facturatie wordt eenvoudiger. De betrouwbaarheid van de basisgegevens gecombineerd met slimme applicatiesoftware en integratie met de ERP-omgeving maakt dit mogelijk.

[related_post themes=”text”]