Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 60 seconden

Morgen staat een extra overlegronde gepland voor de cao Metaal & Techniek, waaronder ook de installatiebranche valt. Dan zal duidelijk moeten worden of er een cao wordt afgesloten of dat FNV Metaal acties zal gaan starten. “Nog steeds is er geen nieuwe cao voor 285.000 vakmensen in de sector Metaal & Techniek”, legt vakbondsbestuurder Johan Weijenberg uit. “Wij spreken geregeld onze leden.  Afgelopen week is de grens bereikt voor onze kaderleden in Noord Nederland. Genoeg is genoeg, zeggen ze. In een sector die de economie mee heeft, willen de werknemers een fatsoenlijke cao.”

Toekomstbestendig

“De werknemers in de metaal mogen niet de dupe worden van een cao die niet op de toekomst is voorbereid”, vervolgt de vakbondsvoorman. “Zij verdienen een fatsoenlijke cao die aantrekkelijk is voor jong en oud. De FNV wil goede afspraken maken. Het voorgestelde generatiepact moet de metaalsector aantrekkelijk maken voor jongeren en tegelijkertijd ervoor zorgen dat ouderen het werk tot hun pensioen vol kunnen houden. Andere eisen zijn een fatsoenlijke loonsverhoging, een betere reisurenregeling, meer vaste banen en het stapsgewijs afschaffen van jeugdschalen.

De vijfde onderhandelingsronde is op 20 april. Onder de cao Metaal & Techniek vallen 285.000 werknemers uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid.