Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 92 seconden

Pump operation checkOm de besparingsmogelijkheden van ongeregelde pompen vast te stellen, biedt KSB onder de benaming Pump Operation Check een nieuwe dienst.
Over de hele wereld zijn er tegenwoordig al enkele duizenden ongeregelde aggregaten, die met de pomp-monitoringunit  PumpMeter zijn uitgerust. Op basis van het belastingsprofiel dat deze unit van de pomp registreert, geven de medewerkers van de pompenproducent concrete aanbevelingen op welke manier de efficiëntie en beschikbaarheid van een geanalyseerde pomp kan worden verhoogd.

De evaluatie berust op de meting van de drukken gedurende een representatieve periode, want alleen de analyse over een voldoende lange periode levert betrouwbare resultaten over het belastingsprofiel van de installatie. Daarbij worden de  meetgegevens uit PumpMeter gelezen zonder dat er wordt ingegrepen in het proces en zonder dat er enig risico is dat het systeem wordt onderbroken. Wanneer een pomp nog niet van een PumpMeter is voorzien, kan deze met geringe kosten achteraf worden gemonteerd. De mediumtemperatuur moet tussen – 30 ºC en + 140 ºC liggen.

Als uit de analyse blijkt, dat een pomp niet in het optimale bedrijfspunt loopt, dan kunnen de KSB-experts de montage van een toerentalregelsysteem, de aanpassing van de waaierdiameter of de modernisering van de motor aanbevelen. Eventueel zou ook een vervanging van de huidige elektromotor door een SuPremE-motor met de efficiëntieklasse IE4 zinvol kunnen zijn.

Na het uitvoeren van een Pump Operation Check krijgt iedere klant een uitvoerig rapport over de verkregen resultaten, inclusief een efficiëntie-overzicht. Op basis van deze kennis kan de gebruiker beslissen, welke maatregelen hij zou willen nemen om energie te besparen.

Behalve het besparen van energie, zorgt optimalisering ook voor een langere levensduur van een pomp. Met het exact afstemmen van de pomp op de vraag van het proces worden veel mechanische componenten, zoals lagers, mechanische asafdichting en waaier, aanzienlijk minder belast en bereiken deze een langere levensduur.

Voor meer informatie: www.ksb.nl