Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 161 seconden

4_fotos_bij_persbericht_gebruikersgroep_bodemenergieVan 26 tot en met 30 september 2016 vindt de 6e editie plaats van de Dutch Green Building Week. Deze week staat in het teken van duurzaam bouwen, wonen, werken en duurzame gebiedsontwikkeling. Gebruikersplatform Bodemenergie (GPBE) wil deze week eindgebruikers meer inzicht biedt in het beheer en de exploitatie van WKO-systemen. Daarvoor organiseert zij, samen met partners, excursies naar bodemenergiesystemen.

Bijna elke dag tijdens de Dutch Green Building Week kunnen vastgoedeigenaren, -beheerders, eindgebruikers en toekomstige eindgebruikers ergens in het land een kennissessie over bodemenergie bijwonen. Met deze sessies wil GPBE de voordelen voor haar achterban kracht bij zetten. Zo werkt GPBE aan prestatiegaranties voor eindgebruikers en komen er steeds meer modelcontracten beschikbaar om dergelijke prestaties te borgen. Daarnaast zijn belangenbehartiging en kennisdeling speerpunten in de activiteiten. De bijeenkomsten en excursies tijdens de Dutch Green Building Week, waarbij deelnemers tevens een rondleiding krijgen op de locatie van het systeem, passen daar in. De verschillende sessies hebben allemaal een eigen thema en behandelen daarmee vaak een bepaald aspect of specifieke problematiek van bodemenergiesystemen.

Op maandagmiddag 26 september organiseert GPBE samen met Hydreco en de High Tech Campus in Eindhoven (HTCE) een bezoek aan dit bedrijvenpark. Daarbij gaat de aandacht uit naar het WKO-systeem bij de HTCE. Tijdens de bijeenkomst krijgen de bezoekers een rondleiding en kunnen zij de installatie bekijken. Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Ook zijn er lezingen over de prestaties van het systeem en de gebruikerservaringen van onder meer Philips.

Op dinsdagmiddag 27 september bent u welkom bij het Centraal Station in Arnhem om daar te kijken en luisteren naar de WKO-keuze van NS Energy voor het stationsgebied. Samen met NS Stations en Unica organiseert GPBE een bijeenkomst waar de verschillende keuzes voor het voetlicht komen en ook de eerste ervaringen worden besproken. Men bespreekt de keuzes die zijn gemaakt en daarnaast gaat men in deze bijeenkomst ook in op het functioneel en technisch beheer van het systeem.

Op woensdagmiddag 28 september organiseert GPBE samen met Engie Energy Services een bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland in Amsterdam. Bij deze bijeenkomst vertelt Engie over de gebiedsontwikkelingen waarin het WKO-systeem een rol vervult. Maar ook de eerste ervaringen van de eindgebruikers komen aan de orde. Bert-Jan Freriks, directeur van Engie Energy Solutions gaat later die middag ook in op de rol van samenwerking binnen een dergelijk project.

Op donderdagochtend 29 september organiseren het GPBE samen met de NS en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bijeenkomst op Station NS te Utrecht. Het onderwerp van deze sessie is de impact van een WKO-systeem op het schoonmaken van verontreinigd grondwater. Sterker nog, het WKO-systeem biedt zelfs kansen om de verontreinigde bodem te reinigen, zo vertelt Maurice Henssen, CTO en senior adviseur van Bioclaer tijdens deze bijeenkomst. Ook Björn Kouwenhoven, projectmanager NS Stations geeft zijn visie op de ontwikkelingen op en rondom Utrecht Centraal.

Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan en andere eindgebruikers en beheerders van WKO-systemen te ontmoeten. Het is wel belangrijk om vooraf aan te melden als u naar een bijeenkomst wilt komen. Informatie over de bijeenkomsten, de uitnodiging en het aanmeldformulier van de vier bijeenkomsten is te vinden op de website.

[related_post themes=”text”]