Climate for life/Itho Daalderop zoekt continu naar optimalisaties in kwaliteit, duurzaamheid én service. Door de energietransitie groeit de vraag naar duurzame installatietechnieken en volgen nieuwe technieken elkaar in rap tempo op. Installateurs worden met nieuwe verantwoordelijkheden geconfronteerd in een markt waarin de eindgebruiker steeds kritischer wordt en technisch opgeleid personeel schaarser wordt. We spelen proactief in op deze ontwikkelingen door te focussen op kennisdeling, technische ondersteuning en optimale klanttevredenheid.

We hebben een aantal jaar geleden de serviceafdelingen van Itho Daalderop en Klimaatgarant samengevoegd tot één Climate for life servicepunt. Nu gaan we een stap verder door te streven naar excellente service. We hebben onze service uitgebreid en nemen onze verantwoordelijkheid door het ontwikkelen én delen van gebruiksvriendelijke apps, video’s en andere tools die installatie, onderhoud en service van onze systemen nog eenvoudiger maken.

Om al deze systemen optimaal te laten functioneren is de samenwerking met installatiepartners essentieel. Daarom zetten we nog meer dan voorheen in op partnerships. We willen graag mét in plaats van voor elkaar werken, zodat een snelle en goede storingsopvolging, een efficiënte routing en een hoge klanttevredenheid samenkomen. Climate for life, excellent in service.

Meer weten over onze uitbreidingen op servicegebied, klik hier?